Zgorzelecki klaster uruchomi lokalny rynek energii

Zgorzelecki klaster uruchomi lokalny rynek energii
Fot. National Grid

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł energii i Efektywności Energetycznej, tak brzmi jego oficjalna nazwa, został powołany przez samorządowców z regionu Zgorzelca i lokalnych przedsiębiorców zaledwie w ubiegłym miesiącu. Ambitne plany jego twórców zakładają budowę elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii i systemu ładowania samochodów elektrycznych. Te instalacje mają zostać połączone w ramach tzw. lokalnego rynku energii. 

Przedsiębiorcy i lokalni samorządowcy ze Zgorzelca, którzy stoją za utworzeniem klastra, mają już na koncie pierwsze sukcesy w rozwoju lokalnego potencjału OZE. Kilka projektów farm fotowoltaicznych, które przygotowali dla zewnętrznego inwestora, wygrało zorganizowaną pod koniec grudnia 2016 r. aukcję dla odnawialnych źródeł energii o mocy do 1 MW.

Dzięki zagwarantowaniu prawa do sprzedaży energii po stałej cenie – w tym wypadku 408,8 zł/MWh – w pobliżu Zgorzelca jeszcze w tym roku ma powstać sześć farm fotowoltaicznych. Te inwestycje zrealizuje chińska firma Renesola, a gotowe do udziału w tegorocznych aukcjach są również kolejne projekty przygotowane dla chińskiego inwestora.

REKLAMA

Jak mówi portalowi Gramwzielone.pl Daniel Fryc, prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej pełniącego rolę koordynatora zgorzeleckiego klastra, działające w regionie firmy przygotowały kolejnych kilkanaście projektów farm fotowoltaicznych, każdy o mocy do 1 MW. Ich realizacja jest planowana na lata 2017-18.

Każdy z tych podmiotów na chwilę obecną posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci średniego napięcia. Jednostki są zatem gotowe do budowy w klastrze – informuje prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej.

Ponadto elementem zgorzeleckiego klastra energii może stać się również farma wiatrowa, której projekt jest realizowany z myślą o udziale w tym przedsięwzięciu. Chodzi o instalacje wiatrowe o łącznej mocy 9,6 MW, których nie dotyczą restrykcje odległościowe wynikające z obowiązującej od połowy 2016 r. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W ich przypadku pozwolenie na budowę zostało uzyskane jeszcze przed wprowadzeniem regulacji blokujących rozwój projektów wiatrowych.

Na realizowany w pobliżu Zgorzelca projekt wiatrowy składają się cztery elektrownie wiatrowe, każda o mocy 2 MW, a także dwa wiatraki i mocy po 0,8 MW.

Jeśli ta farma wiatrowa zostanie zrealizowana – jej uruchomienie planuje się na przyszły rok – zwiększy lokalny potencjał energetyki wiatrowej, na który obecnie składają się należące do spółki J&Z Wind Farms farmy wiatrowe o mocy 50 MW.

Zaplanowano również budowę – w ramach tzw. Lokalnego Rynku Energii – dwóch instalacji w wysokosprawnej kogeneracji, każda o mocy 20 MWe, w technologiach spełniających normy emisji BAT mające obowiązywać od początku 2022 r.

Te instalacje zastąpią obecnie funkcjonującą ciepłownię, zabezpieczającą w energię cieplną i c.w.u. mieszkańców Zgorzelca. Instalacje, wspierane magazynami energii, spełniać będą również cel równoważenia dostaw energii i mocy w bilansie energetycznym Lokalnego Rynku Energii na obszarze działania klastra – informuje Daniel Fryc.

REKLAMA

Planowany w regionie Zgorzelca lokalny rynek energii mają ponadto wspierać przemysłowe magazyny energii, których uruchomienie ma nastąpić do roku 2019.

Projekt zakłada również budowę systemu inteligentnych sieci energetycznych wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii, korzystając m.in. z technologii tzw. Internetu Rzeczy.

Realizację tego projektu ma wspierać Zgorzeleckie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Sferę badawczo-rozwojową wspierają po stronie naukowej Politechnika Śląska oraz Politechnika Wrocławska. 

Zgorzelecki klaster ma objąć również obszar elektrycznej motoryzacji. Planowana jest budowa uniwersalnych stacji szybkiego ładowania pojazdów na potrzeby rozwoju elektromobilności w powiecie zgorzeleckim, a lokalny klaster energii ma przystąpić do realizacji projektu E-bus wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Twórcy zgorzeleckiego klastra zapewniają, że w realizowane przez nich przedsięwzięcie jest zaangażowany lokalny operator systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja.

Podłączenie do sieci lokalnych źródeł OZE ma umożliwić planowana na ten i przyszły rok rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego napięcia o łącznej długości 14 km wraz z rozdzielnią sieciową.

W tworzenie zgorzeleckiego klastra energii jest też zaangażowana spółka odpowiadająca za lokalną sieć ciepłowniczą – Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Zgorzelecki klaster został utworzony w oparciu o definicję zapisaną w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w połowie 2016 r. Jakich regulacji doprecyzowujących działanie klastrów w ramach zapowiadanej przez Ministerstwo Energii kolejnej nowelizacji ustawy o OZE oczekiwaliby twórcy przedsięwzięcia realizowanego w Zgorzelcu?

Regulacja szczególnie dedykowana formule klastrów winna objąć przede wszystkim problematykę kształtowania taryf i uwzględnienia faktu, że do tej pory są one kształtowane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Jest to o tyle istotne, że bez głębszej analizy tej problematyki i wskazania zamkniętego katalogu rzeczywistych kosztów utrzymania sieci na obszarze działania klastra, trudno będzie tworzyć konkurencyjny lokalnie rynek energii dedykowany lokalnym społecznościom i innym podmiotom – komentuje Daniel Fryc.

red. gramwzielone.pl