WiseEuropa: brak działań na rzecz ograniczania emisji groźny dla przemysłu

WiseEuropa: brak działań na rzecz ograniczania emisji groźny dla przemysłu
Fot. SolarWorld

Warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego Polski jest integracja z europejskim ekosystemem gospodarczym. Polityka przemysłowa powinna wspierać rozwój kompetencji przedsiębiorstwtechnologicznych i organizacyjnych. Gospodarka powinna być szybko przestawiona na niskoemisyjne tory, m.in. dzięki funduszom ETS – wskazują eksperci z think-tanku WiseEuropa.

W najnowszym raporcie WiseEuropa „Made in Europe – polityka przemysłowa wobec wyzwań XXI wieku” jego autorzy, dr Maciej Bukowski i Aleksander Śniegocki, wskazują na konieczność stworzenia i wdrożenia kompleksowej, długookresowej strategii wypełnienia przez Polskę zobowiązań klimatycznych.

Jak oceniają, przyjęta niedawno Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zawiera co prawda deklaracje o konieczności przejścia do niskoemisyjnego modelu rozwoju, nie rozstrzyga jednak konkretnych dylematów, takich jak kierunek zmian w sektorze energetycznym, tempo ograniczania emisji w kolejnych dekadach, pożądany poziom zużycia energii w polskich gospodarstwach domowych czy tempo elektryfikacji polskiego transportu. Strategia nie podaje też źródeł finansowania niskoemisyjnej transformacji.

REKLAMA

Raport WiseEuropa wskazuje tu na dużą rolę przychodów z europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

REKLAMA

Odkładanie przez Polskę działań na rzecz redukcji emisji może prowadzić do uwięzienia polskiego przemysłu w schyłkowych niszach technologicznych. Brak modernizacji w tym obszarze utrudni dalszą integrację polskiej gospodarki z Fabryką Europa, a w efekcie odbije się negatywnie na możliwościach eksportowych i rozwoju rodzimego przemysłu – podkreśla Aleksander Śniegocki, kierownik projektu Energia i Klimat w WiseEuropa.

Raport „Made in Europe – polityka przemysłowa wobec wyzwań XXI wieku” autorstwa dr Macieja Bukowskiego i Aleksandra Śniegockiego, jest pierwsza z czterech publikacji analitycznych, jakie powstają w ramach projektu „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju wobec wyzwań gospodarczych i klimatycznych”. Kolejne opracowania dotyczyć będą m.in. globalnych megatrendów gospodarczych, spójności regionalnej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Raport jest dostępny pod tym linkiem.  

red. gramwzielone.pl