Spadek cen energii dla gospodarstw domowych

Spadek cen energii dla gospodarstw domowych
C.P.Storm, flickr cc

WiseEuropa informuje, że mimo spadku cen w marcu, polscy konsumenci musieli zapłacić za nośniki energii niemal o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po okresie dwumiesięcznej stabilizacji cen energii, marzec przyniósł niewielki ich spadek wynoszący 0,6 proc. Największy wkład w obniżkę miał spadek średniej miesięcznej ceny gazu o 1,5 proc. oraz paliw transportowych o 1,3 proc. Minimalne wahania cen odnotowano dla energii cieplnej oraz paliw stałych przeznaczonych na opał. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie uległa zmianie w stosunku do poprzedzającego miesiąca.

WiseEuropa ocenia, że spadek cen błękitnego paliwa odnotowany w lutym i marcu jest przejściowy. Nowa, wyższa taryfa zatwierdzona przez prezesa URE weszła w życie na początku kwietnia i ma obowiązywać do końca roku. Jest to pierwsza od trzech lat podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych.

REKLAMA

W marcu konsumenci zapłacili mniej również za benzynę oraz olej napędowy. Ceny spadły o 1,3 proc., najwięcej od sierpnia ubiegłego roku. Obniżki na stacjach paliw są rezultatem spadku cen na rynku ropy naftowej. Średnia cena baryłki spadła z 222 zł w lutym do 207 zł w marcu.

WiseEuropa zwraca uwagę, że jednak nawet uwzględniając ostatnie spadki, średnia cena paliw transportowych i tak jest daleka od ubiegłorocznego minimum – w ujęciu rok do roku wzrosła o blisko 18 proc.

REKLAMA

Ceny pozostałych nośników energii pozostały względnie stabilne. Dla energii cieplnej odnotowano spadek o 0,1 proc., natomiast dla paliw stałych wzrost 0,1 proc.

Marzec – podobnie jak poprzednie miesiące – przyniósł wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym. Wyniósł on 1,81 proc., z czego 0,64 pkt proc. można przypisać wzrostowi cen nośników energii.

Niewielki spadek cen energii zaobserwowano w skali całej Unii Europejskiej i wyniósł on 0,7 proc., przy czym ceny nośników energii spadły o niemal 1 proc. miesiąc do miesiąca w Niemczech i był to największy spadek wśród większych gospodarek UE. Z tej grupy państw wzrostu cen energii doświadczyły jedynie Włochy – o 0,2 proc.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost cen energii we wszystkich największych gospodarkach UE. Najbardziej dotkliwe podwyżki miały we Francji – wyniosły niemal 10 proc. Najwolniej energia drożała we Włoszech, gdzie konsumenci musieli za nią płacić o 4,6 proc., czyli więcej niż w marcu 2016 r.

red. gramwzielone.pl