Niecały miesiąc na złożenie sprawozdania w URE

Niecały miesiąc na złożenie sprawozdania w URE
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

Przedsiębiorstwa planujące realizację projektów inwestycyjnych z zakresu produkcji czy przesyłu energii mają obowiązek poinformowania o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin na złożenie sprawozdań mija z początkiem czerwca.

Art. 9t ustawy Prawo energetyczne stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych mają obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Z formularza umożliwiającego złożenie wniosku, który udostępnił URE, wynika, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie większych instalacji OZE. W przypadku farm wiatrowych, elektrowni wodnych i geotermalnych próg mocowy to co najmniej 20 MW, elektrowni wodnych 30 MW, a fotowoltaicznych 10 MW. 

REKLAMA

URE informuje, że powyższy obowiązek wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej.

REKLAMA

Z kolei producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych w obszarze biopaliw mają obwiązek przekazania prezesowi URE informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa ciekłe, przy czym chodzi o instalacje o zdolności produkcji co najmniej 50 tys. ton/rok. Obowiązek w tym przypadku wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Przekazanie przez przedsiębiorstwa odpowiednich informacji powinno nastąpić do 1 czerwca br. drogą elektroniczną oraz pocztową.

Dodatkowe informacje w zakresie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, farmach wiatrowych, geotermalnych oraz instalacjach fotowoltaicznych można uzyskać w URE pod numerem telefonu +12 357 2708.

Odpowiednie formularze znajdują się na stronie URE pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl