340 mln zł na innowacje m.in. w zrównoważonej energetyce

340 mln zł na innowacje m.in. w zrównoważonej energetyce
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Fot. NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) realizowany w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W oparciu o zgłoszenia z 16 województw wskazanych zostało 5 głównych obszarów badawczych, wśród których są m.in. zrównoważona energetyka, transport i budownictwo czy innowacyjne technologie dla środowiska.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu wynosi 340 mln zł, a beneficjentami wsparcia mogą być konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa.

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł.  

 W konkursach RANB stwarzamy konsorcjom naukowo-przemysłowym możliwość realizacji nowatorskich projektów, które bezpośrednio przyczynią się do rozwoju danego regionu, zgodnie ze strategicznymi kierunkami wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli administracji, nauki i biznesu. Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców wprowadziliśmy nowe zasady naboru wniosków, co w naszej ocenie zwiększy liczbę dobrych projektów zgłaszanych w konkursie – zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

REKLAMA

Nowością w konkursie jest wprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w podziale na etapy. Wnioski będą oceniane w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

Dodatkowo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka” adresowanego do przedsiębiorców ze słabiej rozwiniętych części kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw oprócz woj. mazowieckiego.

Budżet tego konkursu wynosi 150 mln zł, przy czym minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. 

Program „Szybka ścieżka” umożliwia uzyskanie dofinansowania na prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań.

red. gramwzielone.pl