Ceny zielonych certyfikatów w górę

Ceny zielonych certyfikatów w górę
Fot. reynermedia, flickr cc

Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym spadły ceny zielonych certyfikatów w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii. Certyfikaty na TGE są obecnie ponad 3 razy tańsze niż jeszcze rok temu i o ponad 10 razy rańsze niż jeszcze kilka lat temu. Podczas pierwszych majowych notowań ceny zielonych certyfikatów na TGE jednak istotnie wzrosły.

W ubiegłym miesiącu średnia cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii spadła do 26,77 zł/MWh przy wolumenie obrotów w instrumencie PMOZE_A na poziomie 488,97 GWh w porównaniu do średniej ceny 31,12 zł/MWh oraz wolumenu 671,22 GWh odnotowanego we wcześniejszym miesiącu.

Najwyższa cena zielonych certyfikatów, którą osiągnięto w kwietniu podczas notowań na TGE, wyniosła 31,12 zł/MWh, a najniższa 24,82 zł/MWh.

REKLAMA

W pierwszych majowych notowaniach ceny zielonych certyfikatów na TGE jednak istotnie wzrosły. W ostatni wtorek i czwartek średnia cena w notowaniach sesyjnych wzrosła odpowiednio do 34,67 zł/MWh oraz 40,14 zł/MWh, co może wiązać się ze zbliżającym się terminem na uregulowanie obowiązku OZE za 2016 r.

Na rynku terminowym ceny zielonych certyfikatów z dostawą na kolejne miesiące oscylowały w ubiegłym miesiącu wokół poziomu 25-30 zł/MWh.

REKLAMA

Ostatnio również wrosły ceny certyfikatów przyznawanych za produkcję energii z biogazu rolniczego. Notowania tzw. błękitnych certyfikatów podczas ostatniej, czwartkowej sesji wyniosły średnio 433,18 zł/MWh, a maksymalna cena sięgnęła 440 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł w kwietniu 18 809 toe. Oznacza to ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r (o 3035 proc.). Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 33,15 zł/toe, do poziomu 950,41 zł/toe.

Łączny wolumen obrotu wszystkimi prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 5 662 659 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do kwietnia ubiegłego roku o 44,5 proc.

Natomiast w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia w kwietniu zawarto transakcje o wolumenie 22 568 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 1,37 zł/MWh wobec 0,53 zł/MWh w marcu.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na koniec ubiegłego miesiąca funkcjonowało 3155 podmiotów, z czego w kwietniu przybyło ich 49. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 281 podmiotów.

red. gramwzielone.pl