Hiszpański rząd zapłaci odszkodowanie inwestorom z branży OZE

Hiszpański rząd zapłaci odszkodowanie inwestorom z branży OZE
Fot. jurvetson, flickr cc

Hiszpańskie ministerstwo energii poinformowało, że na skutek wyroku wydanego przez międzynarodowy trybunał arbitrażowy będzie musiało wypłacić zagranicznym inwestorom, którzy realizowali projekty w hiszpańskim sektorze OZE, odszkodowanie wraz z odsetkami.

Działający przy Banku Światowym międzynarodowy trybunał arbitrażowy ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) orzekł, że hiszpański rząd będzie musiał zapłacić zagranicznym inwestorom, którzy skierowali przeciwko niemu pozew, kwotę rzędu 128 mln euro wraz z naliczonymi odsetkami.

To efekt szkód, które uznał sąd abitrażowy, wynikających z wycofania przez hiszpański rząd taryf gwarantowanych na sprzedaż zielonej energii, co uderzyło również w inwestorów, którzy uruchomili swoje inwestycje wcześniej, decydując się na nie w oparciu o obowiązujące w Hiszpanii regulacje dla rynku OZE.

REKLAMA

Wygranymi są fundusze Eiser Infraestructure Limited oraz Solar Energy Luxembourg, w które uderzyła wprowadzona w latach 2013-14 reforma hiszpańskiego rynku energetycznego, a które realizowały w Hiszpanii projekty elektrowni słonecznych typu CSP (Concentrated Solar Power).

REKLAMA

Zasądzone przez ICSID odszkodowanie nie pokrywa całości żądań zagranicznych inwestorów, które oszacowano na 300 mln euro.

Hiszpański rząd w komentarzu do wyroku ICSID podkreśla, że jego zdaniem ten wyrok nie powinien mieć wpływu na inne, podobne sprawy, ani stanowić „wiążącego precedensu”.

Wcześniej hiszpańskie sądy w większości odrzucały pozwy inwestorów z branży OZE, którzy skarżyli wdrażane przez Madryt retroaktywne regulacje uderzające w realizowane przez nich projekty.

W komentarzu do wyroku ICSID hiszpański rząd podkreśla, że wcześniej wygrywał sprawy sądowe dotyczące cięć w systemie wsparcia dla OZE już także przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

red. gramwzielone.pl