Mniej nowych mikroinstalacji OZE w sieci Tauron Dystrybucja w I kwartale

Mniej nowych mikroinstalacji OZE w sieci Tauron Dystrybucja w I kwartale
Fot. EkoSolar

W pierwszym kwartale br. działający w południowo-zachodniej części kraju operator sieci dystrybucyjnych Tauron Dystrybucja przyłączył ponad 500 mikroinstalacji, a także tylko jedną instalację o mocy wyższej niż 40 kW.

Na koniec 2016 r. do sieci Tauron Dystrybucja było przyłączonych około 4940 mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 30 MW, co był najlepszym wynikiem wśród wszystkich działających w kraju największych operatorów sieci dystrybucyjnych. Z tego w ubiegłym roku podłączono około 3740 mikroinstalacji o łącznej mocy około 21 MW.

Tymczasem na koniec I kwartału br. łączna liczba mikroinstalacji w sieci Tauron Dystrybucja wzrosła do około 5480, a ich moc sięgnęła 34 MW. W okresie styczeń-marzec 2017 r. przyłączono 540 mikroinstalacji o mocy ok. 4 MW.

REKLAMA

Przyłączone w I kwartale br. mikroinstalacje to niemal wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Oprócz nich spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła jeszcze dwie mikroelektrownie wodne o łącznej mocy około 40 kW.

REKLAMA

Wynik przyłączeń do sieci Tauron Dystrybucja w segmencie mikroinstalacji jest gorszy niż we wcześniejszych kwartałach. W ostatnim kwartale 2016 r. działający na południu kraju operator przyłączył około 840 mikroinstalacji o łącznej mocy 7,6 MW, a we wcześniejszym kwartale 1,1 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 7,2 MW.

Najwięcej mikroinstalacji w ubiegłym roku Tauron przyłączył w II kwartale – ok. 1,4 tys. o łącznej mocy 7,9 MW, a najmniej w I kwartale – 300 o łącznej mocy 1,5 MW.

W segmencie odnawialnych źródeł energii o mocy wyższej niż 40 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji, spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła w I kwartale 2017 r. tylko jedną elektrownię OZE. Chodzi o system fotowoltaiczny o mocy ok. 400 kW.

Moc wszystkich odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci Tauron Dystrybucja na koniec ubiegłego roku wynosiła około 856 MW, a rok wcześniej 823 MW. 

red. gramwzielone.pl