Mołdawia wprowadza nowy system wsparcia dla OZE

Mołdawia wprowadza nowy system wsparcia dla OZE
Fot. Som Energia Cooperativa, flickr cc

Mołdawski rząd już kilka lat temu przyjął mechanizm taryfy gwarantowanej na sprzedaż energii z mniejszych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Teraz w Mołdawii wchodzi w życie nowe prawo mające promować rozwój OZE również poprzez system aukcyjny oraz net-metering.

Wysokość przyznawanych w ubiegłym roku taryf gwarantowanych na sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznych w Mołdawii kształtowała się na poziomie około 1,9 MDL netto /kWh (ok. 0,38 PLN/kWh) i około 1,4 MDL/kWh (ok. 0,28 PLN/kWh) w przypadku instalacji wiatrowych. To poziom zbliżony do taryf stosowanych we wcześniejszych latach. 

Taryfy gwarantowane są przyznawane na 15 lat i mogą objąć produkcję energii w instalacjach fotowoltaicznych, wiatrowych, biomasowych, biogazowych, geotermalnych oraz wodnych. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującym w Mołdawii systemem taryf gwarantowanych, nie można nim objąć instalacji o mniejszej mocy niż 10 kW.

REKLAMA

Licencja na produkcję energii jest przyznawana przez ANRE na 25 lat. Energię z OZE muszą kupować działający w Mołdawii operatorzy energetyczni.

REKLAMA

Koszty wsparcia producentów energii odnawialnej w systemie taryf gwarantowanych są przenoszone na rachunki odbiorców końcowych.

Podczas, gdy mniejsze instalacje OZE mają być nadal wspierane w Mołdawii systemem taryf gwarantowanych, inwestorzy planujący większe projekty będą mogli teraz liczyć na udział w systemie aukcyjnym, w którym do podziału ma być potencjał rzędu 400 MW.

Dla właścicieli małych instalacji o mocy do 100 kW władze Mołdawii wdrażają ponadto mechanizm net-meteringu.

Wprowadzenie aukcji oraz net-meteringu to efekt prawa przyjętego w marcu ubiegłego roku, w którym przyjęto roczne vacatio legis.

red. gramwzielone.pl