Wyniki Enei nieco gorsze niż przed rokiem

Wyniki Enei nieco gorsze niż przed rokiem
Fot. Enea

Enea, obecnie drugi po PGE największy producent energii w kraju, wypracował w I kwartale br. wyniki zbliżone do odnotowanych przez Eneę w I kwartale ubiegłego roku. 

W I kwartale br. grupa kapitałowa Enea odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2,71 mld zł, EBITDA wyniosła 666 mln zł, EBIT 383 mln zł, a zysk netto 321 mln zł.

Dział obrotu wypracował 51 mln zł, dystrybucji 262 mln zł, wytwarzania 202 mln zł, a wydobycia 178 mln zł.

REKLAMA

Spółka zaznacza, że na osiągnięty wynik brutto w I kwartale 2017 roku wpływ miała m.in. wycena opcji zakupu akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. w wysokości 53 mln zł, która została ujęta w przychodach finansowych, a także wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal według stanu na dzień 31 marca br.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2017 roku.

Tymczasem w I kwartale 2016 r. grupa kapitałowa Enea odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 2,937 mld zł, przy zysku netto na poziomie 290 mln zł. EBITDA wyniosła 668 mln zł, a EBIT 389 mln zł.

REKLAMA

W całym 2016 r. grupa Enea wypracowała przychody na poziomie 11,25 mld zł, EBITDA wyniosła 2,328 mld zł, EBIT 1,119 mld zł, a zysk netto 849 mln zł.

Rok wcześniej, w 2015 r., przychody ze sprzedaży netto Enei wyniosły 9,84 mln zł i były nieznacznie niższe niż w 2014 r., gdy wyniosły 9,85 mln zł. W 2015 roku Enea odnotowała stratę operacyjną na poziomie 161,1 mln zł wobec zysku operacyjnego 1,18 mln zł w roku 2014 r. W ujęciu netto strata w 2015 r. wyniosła natomiast 398,8 tys. zł wobec zysku 909,1 tys. zł w roku 2014 r.

Przejęcie Połańca

W marcu br. Enea sfinalizowała przejęcie Elektrowni Połaniec o mocy 1,9 GW, stając się tym samym drugim po PGE największym w kraju producentem energii.

Dzięki przejęciu Elektrowni Połaniec Enea ma zwiększyć swój potencjał wytwórczy z 3,3 GW do 5,2 GW, co ma się przełożyć na zwiększenie produkcji energii z około 14 TWh do ok. 24 TWh rocznie.

W ubiegłym roku Enea wyprodukowała 13,6 TWh energii elektrycznej przy dystrybucji rzędu 18,7 TWh i sprzedaży energii elektrycznej i gazu odbiorcom detalicznym na poziomie 18 TWh.

red. gramwzielone.pl