Węgrzy wprowadzają pożyczki na OZE na 0 proc.

Węgrzy wprowadzają pożyczki na OZE na 0 proc.
Fot. Neil, flickr cc

Węgierski państwowy bank MFB rozpoczął udzielanie oprocentowanych na 0 proc. pożyczek na inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Budżet programu, który węgierskie władze chcą przeznaczyć na program pożyczek na OZE i efektywność energetyczną, wyniesie 350 mln euro, a jego realizację przewidziano do roku 2022.

Programem mogą być objęte inwestycje w mniejsze instalacje OZE o mocy do 50 kW, które obejmuje stosowany na Węgrzech net-metering, w ramach którego producenci zielonej energii są wynagradzani przez operatorów za nadwyżki energii wprowadzonej do sieci.

REKLAMA

Dla większych instalacji odnawialnych źródeł energii, o mocy od 50 kW do 500 kW, w nowym węgierskim prawie przewidziany jest system taryf gwarantowanych, do których wypłacania i zakupu zielonej energii jest zobowiązany węgierski operator MAVIR, sprzedający następnie energię na giełdzie HUPX. Przeciętna stawka taryf gwarantowanych, które są przyznawane na okres 12-15 lat, wynosi 31 HUF/kWh, czyli około 0,43 PLN/kWh.

Natomiast dla systemów o mocy od 500 kW do 1000 kW przewidziano system premii ponad cenę energii uzyskaną na rynku, a instalacje o mocy większej niż 1 MW mają konkurować o wsparcie w postaci premii ponad cenę rynkową w ramach systemu aukcyjnego.  

Reforma systemu wsparcia dla OZE na Węgrzech, wprowadzająca powyższe założenia, miała miejsce w połowie ubiegłego roku, a nowe regulacje weszły w życie z początkiem br.

REKLAMA

Węgierskie prawo premiuje ponadto wykorzystanie OZE w nowych budynkach, a zastosowanie technologii odnawialnych w budownictwie ma stać się obligatoryjne na Węgrzech od początku 2021 r.

W ramach wprowadzonych przez Budapeszt regulacji niemożliwe staje się na razie na Węgrzech objęcie nowym systemem wsparcia farm wiatrowych, z uwagi, że na ten rok węgierskie władze wykluczyły możliwość zgłaszania takich instalacji do aukcji.

W tym roku intensywnie na Węgrzech może rozwijać się natomiast fotowoltaika. Wszystko za sprawą wygaszania systemu taryf gwarantowanych dla większych projektów. Formalnie został on zakończony w połowie 2016 r., jednak inwestorzy, którzy do tamtego czasu uzyskali pozwolenia na podłączenie do sieci, mogą nadal wejść do tego systemu, o ile podłączenie nastąpi do końca tego roku.

W 2015 r. udział OZE w konsumpcji energii ogółem na Węgrzech wynosił 14,5 proc., podczas gdy wyznaczony dla tego kraju cel na 2020 r. to 13 proc.

Natomiast przyjęty przez Budapeszt na koniec obecnej dekady cel w narodowym planie dla energetyki odnawialnej to 14,65-procentowy udział OZE w krajowej konsumpcji energii elektrycznej.

Za ponad połowę krajowej produkcji energii elektrycznej na Węgrzech odpowiada elektrownia jądrowa w Paks, której moc sięga 2 GW, przy czym większa część energii elektrycznej konsumowanej w tym kraju pochodzi z importu.

red. gramwzielone.pl