NFOŚiGW daje 409 mln zł na modernizację energetyczną szkół

NFOŚiGW daje 409 mln zł na modernizację energetyczną szkół
Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację energetyczną 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce. Dotacja pochodzi ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma MKiDN. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Na podstawie dotychczasowej umowy – zawartej w grudniu 2016 r. – między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” planowano zmodernizować 156 budynków.

Jak zaznacza NFOŚIGW, potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia.

REKLAMA

NFOŚiGW zwraca uwagę, że podpisywana umowa w obszarze modernizacji energetycznej jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski, czyli o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała to umowa, obejmując w sumie 187 zamiast 156 budynków.

Narodowy Fundusz wylicza, że w wyniku rozszerzenia zakresu finansowego zwiększą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, w tym wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24 proc. oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18 proc. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60 proc.

REKLAMA

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł, z czego 409 mln zł pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności, a 72 mln zł z budżetu państwa. Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła.

NFOŚ zwraca uwagę, że rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jego jedynym działaniem na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie otrzymało także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich” (całkowity koszt projektu – 1,2 mln zł; dofinansowanie z UE – 606 tys. zł), czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma inicjatywę „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (całkowity koszt projektu – 41 mln zł, dofinansowanie z UE – 31 mln zł).

Dotychczas w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej NFOŚiGW podpisał już 165 umów o całkowitej wartości projektów na poziomie ok. 1,4 mld zł, przy czym unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć w sumie wyniosło prawie 1 mld zł.

red. gramwzielone.pl