Rekordowy kwartał OZE na Wyspach. „Wczorajsza średnia to dzisiejsze ekstremum”

Rekordowy kwartał OZE na Wyspach. „Wczorajsza średnia to dzisiejsze ekstremum”
Brytyjski miks wytwarzania energii elektrycznej w I kwartale 2017 r. Fot. Drax Group

Pierwszy kwartał br. okazał się rekordowy dla wszystkich technologii generacji energii odnawialnej w Wielkiej Brytanii, czemu towarzyszył wyraźny spadek emisji CO2 z brytyjskiej energetyki.

Jak wynika z raportu wykonanego na zlecenie brytyjskiego producenta energii Drax Group przez Imperial College London, energetyka wiatrowa, wodna i biomasowa w I kwartale br. odnotowały rekordową produkcję, podczas gdy brytyjskie elektrownie fotowoltaiczne zanotowały rekord mocy, z którą pracowały.

W I kwartale br. brytyjskie farmy wiatrowe wyprodukowały 11,3 TWh energii elektrycznej, elektorwnie biomasowe osiągnęły generację na poziomie 4,4 TWh, a wodne na poziomie 1,6 TWh.

REKLAMA

Brytyjskie elektrownie wiatrowe produkowały więcej energii niż elektrownie węglowe, które Brytyjczycy chcą całkowicie wyłączyć do roku 2025, przez 57 z 90 dni pierwszego kwartału br.

Tymczasem brytyjskie elektrownie fotowoltaiczne, których moc wynosi już około 12 GW, na koniec marca zanotowały generację z rekordową mocą 7,67 GW, co wystarczało do zaspokojenia 1/5 zapotrzebowania na energię elektryczną na Wyspach.

REKLAMA

Dodatkowo autokonsumpcja energii z domowych elektrowni fotowoltaicznych sprawiła, że w ostatni weekend marca po raz pierwszy w historii zapotrzebowanie na energię notowane w brytyjskim systemie elektroenergetycznym w godzinach popołudniowych było niższe niż w porze nocnej.

Imperial College London ocenia, że produkcja energii słonecznej pozostaje nadal trudna do prognozowania, a wzrostowi znaczenia PV w miksie energetycznym powinny towarzyszyć technologie, które pozwalają na szybkie włączenie i wyłączenie generacji, do których autorzy raportu zaliczają bateryjne magazyny energii oraz elektrownie gazowe.

Dzięki rekordowej generacji z OZE w I kwartale br. o 10 proc. spadły emisje CO2 z brytyjskich elektrowni w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2016 oraz aż o 33 proc. w porównaniu do roku 2015. Jednocześnie w porównaniu do I kwartału 2016 r. aż o 30 proc. spadła w Wielkiej Brytanii generacja z węgla.

Autorzy raportu odnotowują, że w „najbrudniejszym” momencie w I kwartale tego roku średnie emisje z brytyjskich elektrowni ukształtowały się na poziomie 424 g CO2/kWh, podczas gdy średnia z lat 2009-2013 wynosiła 471 g CO2/kWh. Przeciętne emisje CO2 na Wyspach w I kwartale br. w przeliczeniu na kWh produkowanej energii wyniosły 284 g CO2/kWh.

Wczorajsza średnia to dzisiejsze ekstremum. Jeśli chcemy osiągać kolejne rekordy w kierunku całkowicie zdekarbonizowanego systemu elektroenergetycznego, to musi być stałym celem – czynić wczorajsze średnie jutrzejszymi ekstremami  – komentuje Imperial College London.

red. gramwzielone.pl