Niższa produkcja energii z OZE w grupie innogy

Niższa produkcja energii z OZE w grupie innogy
Fot. innogy

W I kwartale br. czołowy niemiecki koncern energetyczny odnotował wyższe zyski niż przed rokiem. Nie były one jednak efektem lepszego wyniku wypracowanego przez segment OZE, który na skutek gorszych warunków pogodowych odnotował znacznie mniejszą produkcję energii niż w I kwartale 2016 r. 

Przychody czołowego niemieckiego koncernu energetycznego, który jest również aktywny w Polsce, w I kwartale br. wyniosły 12,37 mld euro wobec 13,257 mld euro przed rokiem. Mimo niższych przychodów zysk w ujęciu EBITDA był wyższy i sięgnął 1,617 mld euro w stosunku do 1,555 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wyniósł natomiat 632 mln euro wobec 806 mln euro przed rokiem.

Od czasu wydzielenia ze struktur RWE, spółka innogy skupia się na działalności w trzech obszarach – generacji ze źródeł odnawialnych, obsługi klienta końcowego oraz dystrybucji, które w I kwartale wygenerowały przychody odpowiednio 260 mln euro (wobec 236 mln euro w I kw. 2016 r.), 9,5 mld euro (10,15 mld euro) oraz 2,55 mld euro (2,8 mld euro).

REKLAMA

W I kwartale br. segment OZE wypracował EBITDA na poziomie 214 mln euro wobec 233 mln euro przed rokiem, segment obsługi klienta – 535 mln euro wobec 595 mln euro, a segment sieci – 930 mln euro wobec 766 mln euro.

W I kwartale br. odnawialne źródła energii w grupie innogy wyprodukowały w sumie 2,8 TWh energii elektrycznej wobec 3,4 TWh w I kwartale 2016 r. Wyższa była natomiast sprzedaż energii, która sięgnęła 67,7 TWh energii wobec 65,1 TWh przed rokiem, a nieco niższy wolumen handlu gazem – odpowiadał poziomowi 88,8 TWh wobec 89,9 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Innogy zaznacza, że niższe zyski w segmencie źródeł odnawialnych były efektem spadku produkcji energii na skutek gorszej wietrzności w lokalizacjach farm wiatrowych niemieckiego koncernu – przeciętnie o 15 proc. – w stosunku do wcześniejszych lat. Warunki pogodowe wpłynęły również na niższe uzyski energii z elektrowni wodnych. Dodatkowo w informacji na temat wyniku w segmencie OZE innogy wskazuje na negatywne efekty wynikające z dewaluacji brytyjskiego funta w stosunku do euro. Korzystny wpływ miało natomiast uruchomienie w I kwartale farm wiatrowych o mocy 100 MW w Holandii.

Na koniec I kwartału br. spółki z grupy innogy zatrudniały 41,85 tys. pracowników wobec 40,63 tys. na koniec I kwartału 2016 r.

REKLAMA

Zadłużenie niemieckiej grupy wzrosło do 16,57 mld euro wobec 15,74 mld euro na koniec I kwartału 2016 r.

Na cały 2017 r. innogy zakłada EBITDĘ na poziomie około 4,4 mld euro wobec 4,2 mld euro w roku 2016, w tym segment OZE ma wypracować około 350 mln euro wobec 359 mln euro w roku 2016.

W informacji za I kwartał 2017 r. innogy podkreśla, że w tym czasie sfinalizowało przejęcie zatrudniającej około 550 pracowników firmy Belectric Solar&Battery GmbH, stając się dzięki temu czołowym deweloperem i operatorem farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

W I kwartale innogy przejęło również chorwacką firmę z sektora gazowego z miasta Koprivnica, przejmując w niej 75 proc. udziałów. W ten sposób innogy zyskało około 13 tys. klientów, a docelowo chce zdobyć 10 proc. chorwackiego rynku gazu. Już teraz innogy sprzedaje w Chorwacji energię elektryczną ok. 110-tysiącom odbiorców i jest drugim największym dostawcą energii w tym kraju.

Największymi firmami należącymi do grupy Innogy w Polsce są Innogy Polska S.A.  odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około 1 mln klientów oraz spółka Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Dodatkowo w Polsce działa spółka Innogy Business Services Polska, odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu Innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka Innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych. Do grupy Innogy w Polsce należą farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 MW. 

Innogy należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Zaopatruje ponad 16 milionów klientów w energię elektryczną i ponad 7 milionów klientów w gaz.

red. gramwzielone.pl