Mniej nowych mikroinstalacji w sieci Enea Operator w I kwartale 2017 r.

Mniej nowych mikroinstalacji w sieci Enea Operator w I kwartale 2017 r.
Fot. Phoenix Energy

W I kwartale br. jeden z czterech największych w kraju operatorów sieci dystrybucyjnych, Enea Operator, przyłączył do sieci 290 mikroinstalacji OZE. Oprócz nich przyłączono jeszcze tylko jedną instalację OZE większą niż mikroinstalacja. Chodzi o instalację biogazową o mocy 250 kW.

Na koniec marca br. łączna moc wszystkich 2734 mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego operatora wzrosła do 17,885 MW. Przyłączenie 290 mikroinstalacji o mocy 2,067 MW, które wykonała Enea Operator w I kwartale br., daje średnią moc rzędu 7,12 kW na pojedynczą instalację.

Na koniec 2016 r. łączna moc mikroinstalacji w sieci pozostałych największych operatorów sieci dystrybucyjnych wynosiła – w przypadku spółki Tauron Dystrybucja około 30 MW, w Enerdze Operator ok. 20,8 MW, a w przypadku PGE Dystrybucja – 23,55 MW.

REKLAMA
REKLAMA

W I kwartale br. pierwszy z wymienionych operatorów przyłączył do swoich sieci 403 mikroinstalacje o łącznej mocy 3,741 MW, a drugi – około 540 mikroinstalacji o mocy ok. 4 MW.

Odnotowana liczba przyłączeń mikroinstalacji do sieci Enei Operator w I kwartale 2017 r. była niższa niż we wszystkich kwartałach ubiegłego roku, w których ten operator sieci dystrybucyjnych przyłączał kolejno 326 (1,967 MW), 367 (2,128 MW), 609 (4,137 MW), a także 518 mikroinstalacji o mocy 3,3 MW w IV kwartale 2016 r.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE w sieci Enea Operator wzrosła na koniec marca br. do poziomu niemal 1,254,5 GW. 

red. gramwzielone.pl