Szwajcarzy zdecydowali o przyszłości swojej energetyki. Koniec atomu

Szwajcarzy zdecydowali o przyszłości swojej energetyki. Koniec atomu
Pranavian, flickr cc

W weekend w Szwajcarii przeprowadzono referendum, w którym mieszkańcy tego kraju zdecydowali o przyszłej strategii energetycznej, akceptując wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i opowiadając się przeciwko elektrowniom jądrowym i za zmniejszeniem produkcji energii z paliw kopalnych.

W efekcie przeprowadzonego wczoraj referendum, w którym zmiany w polityce energetycznej Szwajcarii poparło 58,2 proc. głosujących, szwajcarski rząd zajmie się teraz wdrożeniem reformy polityki energetycznej w perspektywie roku 2050. Pierwsze regulacje zaczną obowiązywać już w przyszłym roku.

W efekcie wczorajszego referendum Szwajcarzy pójdą drogą swoich sąsiadów – Niemiec i Austrii – którzy zrezygnowali z budowy nowych elektrowni jądrowych.

REKLAMA

Szwajcarzy opowiedzieli się również za zmniejszaniem produkcji energii z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Jak komentuje Reuters, debata poprzedzająca referendum skupiła się na kwestii tego, ile będzie kosztować podatników i odbiorców energii kilkukrotne zwiększenie udziału m.in. energetyki wiatrowej i słonecznej w miksie energetycznym Szwajcarii.

REKLAMA

OZE już teraz dominuje w szwajcarskim miksie energii za sprawą energetyki wodnej, która posiada w nim 60-procentowy udział. 35 proc. ma energetyka jądrowa, która teraz nie będzie już rozwijana, a pozostających pięć elektrowni jądrowych zostanie wyłączonych, gdy wymagać tego będą względy bezpieczeństwa. W przypadku pierwszej z nich nastąpi to już w roku 2019.

Szwajcarski rząd policzył, że wdrażany na skutek referendum pakiet energetyczny będzie oznaczał wzrost opłat przesyłowych przeciętnie o 40 franków w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Wyższe opłaty ma jednak zrekompensować spadek zużycia energii na skutek poprawy efektywności energetycznej.

Tyle ma wystarczyć, aby zwiększyć produkcję energii z wiatru, słońca, geotermii i biomasy do przynajmniej 11,4 TWh energii elektrycznej do roku 2035 w porównaniu z obecną generacją z tych źródeł na poziomie 2,8 TWh.

Nowy pakiet energetyczny wesprze także energetykę wodną, w przypadku której koszty generacji przekraczają występujące na rynku hurtowym ceny energii. Regulacja, której beneficjentem będą działające w Szwajcarii koncerny energetyczne będące właścicielami hydroelektrowni, ma skutkować dodatkowymi subsydiami w wysokości 120 mln franków rocznie na wyrównanie dodatkowych kosztów produkcji. Kolejne fundusze mają wesprzeć modernizację starszych hydroelektrowni i budowę nowej infrastruktury. 

red. gramwzielone.pl