Powstał Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich. Plan na 12 MW

Powstał Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich. Plan na 12 MW
Powołanie Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich utworzyło pięć podwrocławskich gmin Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród. Na ich terenie mieszka łącznie 72,6 tys. osób.

W ramach Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich mają powstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Pierwsze inwestycje mają ruszyć w gminie Prusice już w wakacje.

Obecnie rozstrzygamy przetarg na siedem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Myślę, że powstaną jeszcze w tegoroczne wakacje – mówi Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic. – Poza tym mamy podpisaną umowę na zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej o szacowanej mocy 450 kW w Wszemirowie. We wrześniu powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę. Nawet jeżeli prace rozpoczną się późną jesienią, to jeszcze w tym roku uda nam się ją wybudować – dodaje.

REKLAMA

Miejsce na swoją elektrownię fotowoltaiczną wytypowała już również Wisznia Mała. To tereny należące do gminy, przy wysypisku śmieci. Pod elektrownię planujemy przeznaczyć obszar o powierzchni około 2 ha. Nasze zapotrzebowanie na energię to około 2 MW – mówi Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała. – Pod koniec kwietnia Wielka Brytania świętowała pierwszy dzień bez użycia węgla do produkcji energii elektrycznej. To dla Brytyjczyków prawdziwy kamień milowy, a dla nas nadzieja, że również doczekamy takiego dnia – dodaje.

Instalacje powstaną również na terenach innych gmin zaangażowanych w klaster. – Wszystko jest jeszcze w początkowej fazie. Nie mamy terenów nadających się pod elektrownie fotowoltaiczne, dlatego już wiadomo, że będziemy musieli wydzierżawić grunty od osób prywatnych – mówi Jacek Włosek, zastępca burmistrza Wołowa.

Na brak gruntów nie narzeka natomiast Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik Śląskich. – Mamy dużo terenów, na których możemy wybudować elektrownię. Jednak konkretna decyzja jeszcze nie zapadła. Energię chcemy tworzyć na własne potrzeby. Dzięki temu zredukujemy koszty, a w budżecie zostanie więcej środków, które przeznaczymy na inne cele – mówi Arkadiusz Poprawa.

Z kolei gmina Żmigród rozpoczyna właśnie prace związane z wyborem jednej z kilku możliwych lokalizacji przyszłej elektrowni.

REKLAMA

Energia odnawialna jest dziś niezbędna w każdej gminie – uważa Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu. – Ma ona ogromne znaczenie nie tylko, gdy chodzi o ochronę środowiska, ale również ze względu na zwiększenie innowacyjności, obniżenie kosztów funkcjonowania gminy oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji. Dlatego tak ważna jest nasza współpraca w tej dziedzinie.

Przygotowaniem kompleksowej strategii rozwoju i realizacją inwestycji w ramach Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich zajmie się jego koordynator, spółka komunalna Prusice PS Energetyka Odnawialna, utworzona przez gminę Prusice i firmę Polski Solar Holding. Powołanie klastra umożliwia również dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ze środków unijnych.

Docelowo klaster ma pozwolić zaangażowanym w niego gminom na stworzenie wysp energetycznych i uzyskania samowystarczalności w tej dziedzinie. Przewidywana moc klastra, którego koordynatorem jest spółka Prusice PS Energetyka Odnawialna, wyniesie, sumując potencjał projektowanych instalacji na terenie wszystkich czterech gmin, około 12 MW.

Dla spółki Polski Solar Holding to kolejny powstający na Dolnym Śląsku klaster, w który jest zaangażowana.

Pozwoli to na bardziej elastyczne, a przez to efektywniejsze sterowanie wytwarzaniem energii, co przełoży się na konkretne oszczędności dla gmin. Warto tu również dodać, że zgodnie z naszymi obliczeniami wyprodukujemy nadwyżkę energii, która będzie mogła zostać przeznaczona na potrzeby Wrocławia – podkreśla Jacek Ryński, członek rady nadzorczej spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna.

16 maja „Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej” powołało – również z udziałem spółki z grupy Polski Solar – pięć innych dolnośląskich gmin – Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn i Lubań.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii obszar działania klastra energii nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z jego członków.

red. gramwzielone.pl