Potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r. wzrósł o niecałe 26 MW

Potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r. wzrósł o niecałe 26 MW
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Urząd Regulacji Energetyki podał informacje o wzroście zainstalowanej mocy odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. URE nie odnotowuje jednak wszystkich instalacji OZE podłączanych do krajowej sieci elektroenergetycznej, pomijając m.in. mikroinstalacje prosumenckie przyłączane w trybie na zgłoszenie.

Największy przyrost mocy w I kwartale 2017 r. URE odnotowuje w energetyce biomasowej. Potencjał elektrowni zasilanych biomasą zwiększył się z 1281,065 MW na koniec IV kwartału 2016 r. do 1297,97 MW na koniec marca br., czyli o 16,9 MW.

Potencjał elektrowni biogazowych zwiększył się z 233,967 MW na koniec 2016 r. do 235,257 MW, czyli o 1,29 MW.

REKLAMA

Łączna moc zainstalowanych w naszym kraju elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. z 5807,416 MW  do 5813,236 MW, czyli o  5,82 MW.

Natomiast łączna zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych miała się zwiększyć o niecały 1 MW, przekraczając granicę 100 MW – z 99,098 MW do 100,004 MW.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki odnotowuje ponadto nieznaczny spadek zainstalowanej mocy elektrowni wodnych – z 993,995 MW do 993,992 MW na koniec marca br.

Jak zaznacza URE, w podanym zestawieniu uwzględniono tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub posiadają wpis do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru biogazowni rolniczych. W podawanych liczbach URE uwzględnia również mikroinstalacje, ale tylko te, których właściciele wnioskują o wydanie świadectw pochodzenia – czyli nie uwzględnia się przeważającej większości mikroinstalacji realizowanych na podstawie zgłoszenia.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE ujętych w zestawieniu Urzędu Regulacji Energetyki wzrosła na koniec I kwartału br. do 8440,459 MW.

Wcześniej URE podał, że w ubiegłym roku moc zainstalowana OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW, sięgając łącznego zainstalowanego potencjału na poziomie 8415,5 MW. Urząd może uwzględniać nowe moce w energetyce odnawialnej z pewnym opóźnieniem, stąd część z nich mogła dotyczyć instalacji zrealizowanych jeszcze pod koniec 2015 r. Wskazany przez URE wynik wyłącznie za I kwartał 2016 r. to 859,28 MW. 

red. gramwzielone.pl