Dotacje na energetykę odnawialną na Dolnym Śląsku w 2012 r.

Dotacje na energetykę odnawialną na Dolnym Śląsku w 2012 r.
rahego, flickr cc-by-2.0

Z jakich unijnych programów będą mogły skorzystać w 2012 roku przedsiębiorstwa z sektora zielonej energii na Dolnym Śląsku? {więcej}

Instytucją organizującą konkrusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie dolnośląskim jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). W tym roku DIP przewiduje organizację konkursu na unijne dofinansowanie na projekty związane z odnawialnymi źrodłami energii w II kwartale. Dokładny termin naboru wniosków nie jest jednak jeszcze znany. 

REKLAMA

W ramach konkursu 5.1 „Odnawialne źródła energii” dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie do 300 tys. wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu nie może być wyższy niż 10 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania to odpowiednio – 60% dla mikro i małych firm, 50% dla średnich i 40% wydatków kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw. 

REKLAMA

Do konkursu będzie można zgłaszać jednak jedynie projekty związane z wykorzystaniem energii wodnej i geotermalnej oraz biomasowej. Z unijnej dotacji będzie można pokryć koszty związane m.in. zakupem nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, maszyn, urządzeń, patentów, licencji, technologii, a także wykonaniem audytu energetycznego. 

gramwzielone.pl