NFOŚiGW: nabór wniosków w programie Sokół

NFOŚiGW: nabór wniosków w programie Sokół
Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

Cel programu Sokół to wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Jednym z dwóch obszarów, które obejmuje program Sokół – obok surowców naturalnych i gospodarki odpadami – jest zrównoważona energetyka.

REKLAMA

Ten obszar związany jest z tzw. Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 7, 8 i 9 pt. „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, „Inteligentne i energooszczędne budownictwo” oraz „Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”.

Obszar nr 8 „Inteligentne i energooszczędne budownictwo” obejmuje m.in. materiały i technologie, systemy energetyczne budynków, rozwój maszyn i urządzeń, a także przetwarzanie i powtórne użycie materiałów.

REKLAMA

Dofinansowanie w programie Sokół będzie udzielane w formie dotacji lub pożyczki. Budżet programu w aktualnym naborze wynosi do 500 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 25 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – do 475 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć – w ramach fazy B+R – 80 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 70 proc. dla średnich przedsiębiorstw, a także 60 proc. dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami dofinansowania w programie Sokół mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w NFOŚiGW w terminie od 19 czerwca do 31 października br.

red. gramwzielone.pl