PGE Dystrybucja wdraża system AMI w Łodzi i Augustowie

PGE Dystrybucja wdraża system AMI w Łodzi i Augustowie
Fot. PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja S.A. finalizuje prace w pilotażowym projekcie „Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”.

Pilotażowe wdrożenie systemu AMI przez PGE Dystrybucja objęło dwie lokalizacje. Ponad 26 tys. liczników oraz 87 koncentratorów i modemów, czyli urządzenia zbierające i przekazujące dane, zamontowano na osiedlu Retkinia w Łodzi – jak zwraca uwagę PGE Dystrybucja – na obszarze miejskim o dużym zagęszczeniu i zabudowie wielorodzinnej, z licznymi podziałami sieci średniego napięcia i niskiego napięcia oraz krótkimi ciągami zasilania.

Z kolei niemal 24 tys. urządzeń pomiarowych oraz 639 koncentratorów i modemów zainstalowano w Augustowie i okolicach u odbiorców mieszkających na rozległym obszarze o zabudowie rozproszonej, gdzie sieć napowietrzna charakteryzuje się długimi ciągami zasilającymi. 

REKLAMA

System pomiarowy AMI (Advanced Metering Infrastructure) jest systemem składającym się z urządzeń pomiarowych (liczniki klasy AMI), komunikacyjnych (modemy i koncentratory danych) oraz z systemu informatycznego zarządzającego i przetwarzającego dane pomiarowe zebrane z liczników.

Zainstalowane u odbiorców liczniki komunikują się z koncentratorami danych zlokalizowanymi na stacjach elektroenergetycznych transformujących energię ze średniego napięcia na niskie napięcie poprzez sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia w oparciu o technologię PLC (Power Line Communication). Transmisja danych z koncentratorów do Systemu Centralnego odbywa się za pomocą modemów stacyjnych wykorzystujących telefonię komórkową.

REKLAMA

PGE Dystrybucja zapewnia, ż cały system AMI wykorzystuje najnowocześniejsze techniki uwierzytelniania poszczególnych urządzeń komunikujących się pomiędzy sobą, aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego dostępu. Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami Systemu AMI jest szyfrowana z wykorzystaniem bezpiecznych technologii, analogicznych do technologii stosowanych w bankowości elektronicznej.

Dostęp do danych jest możliwy jedynie dla uprawnionych i zweryfikowanych użytkowników po stronie PGE Dystrybucja oraz dla klienta.

Liczniki klasy AMI rejestrują nie tylko stan licznika, widoczny na wyświetlaczu, ale także pozwalają rejestrować pobór mocy i bieżące zużycie energii elektrycznej w regularnych odstępach czasu, np. godzinowych, czy też informacje o zanikach napięcia.

Jak podkreśla PGE Dystrybucja, to daje odbiorcom energii możliwości przeanalizowania poboru energii, a następnie wybrania optymalnego sposobu rozliczeń – można zmienić taryfę na bardziej dopasowaną do własnych potrzeb lub zmienić swoje zachowania w zakresie zużycia energii elektrycznej. 

red. gramwzielone.pl