Szkolenie: Aukcje OZE 2017 w praktyce

Szkolenie: Aukcje OZE 2017 w praktyce
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Seminarium pt. „Aukcje OZE 2017 w praktyce” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub planujących budowę instalacji OZE do prawidłowego przystąpienia do aukcji, które odbędą się pod koniec tego miesiąca.

Dwie pierwsze tegoroczne aukcje dla OZE odbędą się 29 i 30 czerwca br. W pierwszej aukcji mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne).

W drugiej aukcji mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej niż 100 kg/MWh (w szczególności niektóre elektrownie wodne).

REKLAMA

Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Jak skutecznie złożyć ofertę sprzedaży w ramach aukcji OZE. Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowiedzą prowadzący szkolenie pt. „Aukcje OZE 2017 w praktyce”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. w Warszawie. 

REKLAMA

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca br.

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc.

Informacje i rejestracja:

artykuł sponsorowany