URE podał średnią cenę energii w 2011 r.

URE podał średnią cenę energii w 2011 r.
Peter Kaminski, flickr cc-by-2.0

Urząd Regulacji Energetyki podał dane dotyczące średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, a także energii cieplnej produkowanej z OZE, węgla, gazu i oleju opałowego. {więcej}

Jak wynika z informacji przedstawionych przez URE, w 2011 roku średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 198,9 zł/MWh, podczas gdy rok wcześniej – 195,32 zł/MWh.

REKLAMA

W przypadku energii cieplnej produkowanej w źródłach odnawialnych, jej średnia cena w ubiegłym roku wyniosła 42,98 zł/GJ, natomiast w roku 2010 było to 38,58 zł. Dla porównania, w 2011 r. średnia cena energii cieplnej produkowanej w instalacjach oplanych węglem wyniosła 37,43 zł/GJ, paliwami gazowymi – 64,91 zł/GJ, a olejem opałowym – 82,31 zł/GJ. 

REKLAMA

gr