PSE pozyskało dostawców usługi DSR

PSE pozyskało dostawców usługi DSR
Maxwell Hamilton, flickr cc

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały wykonawców usługi redukcji zapotrzebowania na energię tzw. DSR (Demand Side Response). To kolejny krok PSE w kierunku aktywizowania strony popytowej, który ma służyć poprawie bezpieczeństwa na rynku energi elektrycznej. 

Jednym z narzędzi służących operatorowi sieci przesyłowych do zapewnienia bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) są usługi redukcji zapotrzebowania, czyli DSR, świadczone przez podmioty przyłączone do KSE.

Nowy model usług zakłada m.in. większą elastyczność dla wykonawców przy definiowaniu parametrów oferowanych produktów i ich cen, przy jednoczesnym określeniu – jak to ujmuje PSE – „rozsądnych konsekwencji” niewykonania usługi.

REKLAMA

Dzięki pozyskaniu wykonawców tej usługi zwiększy się pewność zasilania odbiorców i ciągłości działania gospodarki. Ponadto, z  punktu widzenia uczestników rynku, nie tylko wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania), ale zostały stworzone warunki dla uzyskania dodatkowych przychodów ze świadczenia usług zwiększających pewność zasilania podmiotów przyłączonych do KSE – informuje PSE.

W przeprowadzonym przetargu, mającym na celu wyłonienie dostawców usługi DSR, wybrano oferty dziewięciu wykonawców usługi DSR w tzw. Programie Gwarantowanym – ArcelorMittal Polska, EnerNOC Polska, ZGH Bolesław, RE Alloys, PGE GiEK, PCC Rokita, Celsa Huta Ostrowiec, CMC Poland i Enspirion, a także pięciu wykonawców w Programie Bieżącym – Tauron Polska Energia, ArcelorMittal Poland, Energy Solution, EnMS Polska oraz EnerNOC Polska.

REKLAMA

Program Gwarantowany zakłada płatność za gotowość i wykorzystanie redukcji, natomiast w Programie Bieżącym wynagradzane będzie wykorzystanie.

Suma pozyskanej mocy w Programie Gwarantowanym, którą będzie mógł zredukować na swoje polecenie PSE, wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą.

Tylko w przypadku Programu Gwarantowanego podmioty, które zostały wybrane i z którymi zostaną podpisane umowy, otrzymają wynagrodzenie za gotowość do redukcji. Warunkiem będzie pomyślne przeprowadzenie testu, który potwierdzi zdolność danego wykonawcy do świadczenia usługi DSR. Natomiast zawarcie umów z oferentami w Programie Bieżącym nie skutkuje nałożeniem na PSE zobowiązań finansowych. Dopiero, w przypadku potrzeb bilansowych, kiedy PSE zwrócą się do tych wybranych firm, a następnie przyjmą ich cenowe oferty produktu i usługa zostanie prawidłowo zrealizowana, nastąpi konieczność zapłaty należności – informuje Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE.

Operator zapowiada jednocześnie ogłoszenie kolejnych postępowań przetargowych, w których będzie chciał pozyskać dodatkowe wolumeny redukcji popytu na energię. 

red. gramwzielone.pl