Energa zwiększy inwestycje w sieci dystrybucyjne

Energa zwiększy inwestycje w sieci dystrybucyjne
net.efekt, flickr cc-by-2.0

Energa, w której portfolio energii dostarczanej klientom OZE posiada już 16-procentowy udział, poinformowała o {więcej}planach w zakresie przychodów i zysków w 2012 roku, a także podała wyniki za rok ubiegły. 

Plany Energi na ten rok zakładają wzrost przychodów o 3% i zysków w ujęciu EBITDA o 9%. W roku ubiegłym Energa wypracowała 661 mln zł zysku – o 36 mln zł więcej niż w roku 2010, a jej przychody i EBITDA wzrosły odpowiednio o 11% i 6%. 

W tym roku koncern zwiększy środki na inwestycje o około 1 mld zł z 1,439 mld zł w roku ubiegłym, a tylko na rozwój sieci dystrybucyjnej przeznaczy w 2012 roku 1,4 mld zł. 

REKLAMA
REKLAMA

W 2011 roku Energa wyprodukowała 4,7 TWh energii elektrycznej – o 0,1 TWh więcej niż w roku wcześniejszym, a wolumen dystrybucji energii wyniósł w ubiegłym roku 19,6 TWh energii. 

Do sieci Energii przyłączonych jest już ponad 1 GW farm wiatrowych – ponad połowa całkowitego potencjału energetyki wiatrowej w Polsce. Energa eksploatuje także 47 elektrowni wodnych. 

gr