Mniej wiatru w krajowym miksie, udział "innych OZE" symboliczny

Mniej wiatru w krajowym miksie, udział "innych OZE" symboliczny
Farma wiatrowa Bystra. Fot. Energa Wytwarzanie

W ubiegłym miesiącu udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej był niższy niż w poprzednich miesiącach br. Udział pozostałych OZE w krajowym miksie energii pozostaje symboliczny.

Udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie energii elektrycznej w ubiegłym miesiącu wyniósł 6,64 proc. wobec 9,78 proc. w kwietniu, 8,23 proc. w marcu czy 8,59 proc. w lutym, a także wobec 7,04 proc. w styczniu br.

Energetyka wiatrowa odnotowała natomiast wyższy udział w krajowym miksie wytwarzania w stosunku do maja ubiegłego roku (5,69 proc.)

REKLAMA

Udział źródeł zaliczonych do grupy „inne odnawialne” w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w ubiegłym miesiącu wyniósł jedynie 0,1 proc. wobec 0,09 proc. w kwietniu oraz wobec 0,1 proc. w maju 2016 r.  

Natomiast udział niewliczonych do powyższej kategorii zawodowych elektrowni wodnych w ubiegłym miesiącu sięgnął 2,02 proc. wobec 2,07 proc. w kwietniu i 1,55 proc. w maju ubiegłego roku.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu działające w kraju farmy wiatrowe wyprodukowały w sumie 866 GWh energii elektrycznej wobec 1 273 GWh w kwietniu br. oraz wobec 705 GWh w maju 2016 r.

Zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 264 GWh wobec 269 GWh w kwietniu oraz wobec 193 GWh w maju 2016 r., natomiast OZE zaliczone do grupy „inne odnawialne” wytworzyły 12 GWh, czyli tyle samo, ile we wcześniejszym miesiącu i w maju ubiegłego roku.

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc OZE w Polsce na koniec I kwartału br. wzrosła do 8440,459 MW wobec 8415,5 MW na koniec 2016 r.

Potencjał energetyki wiatrowej w pierwszych trzech miesiącach br. wzrósł tylko o 5,82 MW do poziomu 5813,2 MW.

W ubiegłym miesiącu dominującym źródeł energii w krajowym miksie wytwarzania były elektrownie pracujące na węglu kamiennym (47,97 proc.), następnie elektrownie korzystające z węgla brunatnego (33,7 proc.), elektrownie zaliczone przez PSE do grupy „przemysłowe” (5,88 proc.) oraz elektrownie zawodowe (3,68 proc.).

red. gramwzielone.pl