Potentat telekomunikacyjny przechodzi na zieloną energię

Potentat telekomunikacyjny przechodzi na zieloną energię
Fot. Telefonica / Acciona

Wywodzący się z Hiszpanii koncern Telefonica z rocznymi przychodami na poziomie ponad 50 mld euro przejdzie docelowo na 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Krokiem w tym kierunku jest umowa podpisana z wywodzącym się również z Półwyspu Iberyjskiego koncernem energetycznym Acciona.

Acciona będąca jednym z największych na świecie operatorów odnawialnych źródeł energii dostarczy Telefonice zieloną energię pokrywającą 71,6 proc. zapotrzebowania, które koncern telekomunikacyjny generuje w Hiszpanii.

Dostawy obejmą 83 kluczowe lokalizacje grupy Telefonica, w tym centra serwerowe, biura i pozostałą, energochłonną infrastrukturę. W sumie kontrakt obejmuje dostawę 430 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Telefonica podkreśla, że wolumen energii odnawialnej, którą kupi od Acciony, odpowiada unikniętej emisji CO2 z elektrowni węglowych na poziomie 413 tys. ton CO2.

Udział OZE w miksie energetycznym grupy Telefonica, międzynarodowego koncernu działającego na kilkudziesięciu rynkach telekomunikacyjnych, właściciela takich marek jak O2, Movistar czy Cesky Telekom, już teraz wynosi globalnie ok. 44 proc. Wolumen zielonej energii konsumowanej na całym świecie przez hiszpański koncern odpowiada zapotrzebowaniu generowanemu przez ponad 203,7 tys. gospodarstw domowych.

REKLAMA

Telefonica przyjęła, że do 2020 r. udział energii odnawialnej w jej miksie energetycznym globalnie wzrośnie do 50 proc., a następnie do 100 proc. do roku 2030.

Całkowicie swoje potrzeby na energię Telefonica pokrywa z OZE już teraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Jednym z wiodących udziałowców grupy Telefonica jest m.in. bank Societe Generale, który pod koniec ubiegłego roku – jako kolejna czołowa instytucja finansowa na świecie – zapowiedział, że nie będzie finansować inwestycji w sektorach związanych z węglem. Wcześniej podobne deklaracje złożyły m.in. Bank of America, ING, BNP Paribas i Credit Agricole.

Acciona to globalny lider w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które posiada w ponad 20 krajach zlokalizowanych na pięciu kontynentach. Na porfel OZE hiszpańskiej grupy składają się źródła o potencjale niemal 9 GW, które produkują rocznie około 21 TWh energii, czyli tyle, ile mniej więcej wynosi zapotrzebowanie około 6 mln gospodarstw domowych. Dodatkowo Acciona zrealizowała dla zewnętrznych inwestorów projekty OZE o łącznej mocy 2 GW. 

red. gramwzielone.pl