Twój przemysłowy magazyn energii

Twój przemysłowy magazyn energii
Wyświetl grafikę w większym rozmiarze: https://tinyurl.com/yc3224kk

Rozwój światowego rynku magazynowania energii nabiera dużego przyspieszenia w związku z rosnącymi problemami systemów elektroenergetycznych. Głównym z nich jest zły stan sieci przesyłowych ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji energii w Polsce.

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających  odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

REKLAMA

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania zwłaszcza na końcach sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń w obiekcie. Wartością podstawową, wynikajacą z zastosowania magazynów energii, jest uzyskanie częściowej lub całkowitej sezonowej niezależności energetycznej i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

Magazyny energii znajdujące się w ofercie EMU są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki czemu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.

Korzyści z zastosowania magazynów energii w zakresie współpracy ze źródłami OZE:

1. Spełnienie przez źródła rozproszone (w tym odnawialne) wymagań nałożonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci w zakresie:

a. regulacji mocy – łagodzenie fluktuacji częstotliwości występujących wskutek niezbilansowania chwilowego zapotrzebowania oraz generacji w systemie wynikających z niestabilnej pracy źródeł OZE;

b. zarządzania mocą bierną oraz regulacji napięcia;

c. zachowania wskaźników jakości energii w sieci: stabilność napięć, tłumienie drgań, likwidacja harmonicznych, etc.

2. Wspomaganie pracy systemu elektroenergetycznego poprzez:

a. likwidację występujących przeciążeń w sieci;

REKLAMA

b. możliwość przyłączenia większej ilości źródeł odnawialnych bez konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej;

c. pokrywanie szczytowego zapotrzebowania;

d. zwiększenie zdolności regulacyjnych systemu elektroenergetycznego;

3. Korzyści rynkowe:

a. możliwość przesuwania produkcji na okresy szczytowego zapotrzebowania celem zwiększenia przychodów ze sprzedaży energii;

b. kompensowanie błędów prognoz generacji odnawialnej, celem ograniczenia kosztów rozliczeń na Rynku Bilansującym;

4. Korzyści społeczne:

a. zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym kraju;

b. zmniejszenie wskaźnika emisji CO2.

Magazyny Energii by EMU to idealne rozwiązanie m.in. dla zakładów produkcyjnych, hoteli, szpitali, stacji paliwowych, parkingów z możliwością ładowania EV, gospodarstw rolnych i chłodni. Nasze rozwiązania są skalowalnymi, a zarazem szytymi na miarę rozwiązaniami technicznymi, które wykorzystują dostępne technologie akumulacji energii.

Więcej informacji na temat magazynów energii EMU można znaleźć pod tym linkiem.

artykuł sponsorowany