Brak przyłączeń i nowych umów w sieci PSE

Brak przyłączeń i nowych umów w sieci PSE
Fot. Senvion

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące funkcję operatora krajowego systemu przesyłowego, od roku nie przyłączyły do sieci żadnej instalacji odnawialnego źródła energii. Nie zanosi się, aby takie przyłączenia nastąpiły w najbliższych miesiącach.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl,  że w I kwartale br. nie przyłączyły żadnej instalacji odnawialnego źródła energii. Nie wydano też żadnych warunków przyłączeniowych oraz nie zawarto żadnej umowy na przyłączenie urządzeń wytwórczych.

Ostatnią instalacją odnawialnego źródła energii, którą PSE przyłączyło do sieci przesyłowej, była farma wiatrowa Banie o mocy 56 MW, która została zrealizowana jeszcze w ramach „starego” systemu wsparcia zakładającego przyznawanie producentom energii z OZE zielonych certyfikatów.

REKLAMA

Kolejne przyłączenia OZE do sieci PSE powinny być konsekwencją nowego systemu wsparcia, który wprowadzono w połowie ubiegłego roku. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy odbędą się aukcje dla dużych instalacji, które mogą skutkować nowymi przyłączeniami do sieci PSE. Pierwsza aukcja z grudnia 2016 r. – podobnie jak aukcja zaplanowana na koniec tego miesiąca – została zaadresowana do inwestorów planujących budowę mniejszych instalacji o mocy do 1 MW, które są przyłączane do sieci zarządzanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego. Jednak także mimo rozstrzygnięcia pierwszej aukcji z grudnia w sieciach OSD dotąd nie pojawiły się nowe źródła, dla których zabezpieczono wsparcie w aktualnym systemie wsparcia dla OZE.

REKLAMA

Łączna moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynosi 993 MW, na co składają się bloki biomasowe o mocy 255 MW oraz farmy wiatrowe o mocy 738 MW.

Jak informowała w marcu br. portal Gramwzielone.pl Beata Jarosz, rzecznik PSE, państwowy operator sieci przesyłowych posiada 27 umów na przyłączenie OZE o łącznej mocy 6,643 GW i wszystkie dotyczą farm wiatrowych. Część z nich dotyczy już przyłączonych instalacji. PSE nie posiadał wówczas wydanych warunków przyłączenia dla OZE, dla których nie zawarto umów o przyłączenie.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że w I kwartale 2017 r. w krajowym systemie elektroenergetycznym przybyły odnawialne źródła energii o mocy około 25 MW. W efekcie na koniec I kwartału br. łączna moc OZE w Polsce (bez mikroinstalacji realizowanych w trybie na zgłoszenie) wzrosła do 8440,459 MW.

Jak ponadto wynika z danych URE, w ubiegłym roku moc zainstalowana OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW, sięgając łącznego zainstalowanego potencjału na poziomie 8415,5 MW.  Ten wzrost wynikał głównie z przyłączania farm wiatrowych, w przypadku których inwestorzy spieszyli się z uruchomieniem produkcji energii jeszcze w ramach systemu zielonych certyfikatów, który został zamknięty dla nowych instalacji z końcem pierwszej połowy 2016 r. 

red. gramwzielone.pl