Już 1,9 tys. postępowań wobec firm ws. 20. stopnia zasilania

Już 1,9 tys. postępowań wobec firm ws. 20. stopnia zasilania
Fot. National Grid

W związku z wprowadzonymi w sierpniu 2015 r. ograniczeniami w poborze energii Urząd Regulacji Energetyki nadal wszczyna postępowania wobec kolejnych firm, które nie zastosowały się do tych ograniczeń.

„Rzeczpospolita” informuje, że URE wszczął już postępowania administracyjne wobec 1,9 tys. firm, które nie ograniczyły poboru energii w związku z dyspozycjami wydanymi przez operatora systemu przesyłowego, a liczba postępowań ma jeszcze wzrosnąć.

Większość spraw nie zostało jeszcze zakończonych, a konsekwencje grożące firmom, wobec których wszczęto postępowania, to kary pieniężne sięgające nawet 15 proc. wartości obrotów przedsiębiorstwa w skali roku.

REKLAMA

Cytowany przez „RZ” Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, informuje, że na razie wydawane kary mają jednak wymiar „symboliczny”.

REKLAMA

Ograniczenia w poborze energii Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły w czasie upałów z sierpnia 2015 r. z powodu braku mocy w systemie elektroenergetycznym spowodowanego przez obniżone zdolności produkcyjne polskich elektrowni.

Ograniczeniami zostali objęci odbiorcy energii mający zakontraktowaną moc powyżej 300 kW.

Nie wszyscy rozpoczynają dzień od włączenia telewizji czy radia i nie do wszystkich operator sieci dodzwonił się z informacją o limitach. Dlatego nie wszyscy od razu dostosowali się do ustalonych norm. Zdarzały się jednak także przypadki, że firmy celowo zwiększyły produkcję, by wykorzystać osłabienie konkurencji – „Rzeczpospolita” cytuje przedstawiciela Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej”. 

red. gramwzielone.pl