Enea Operator z kolejnymi dotacjami na inteligentne sieci

Enea Operator z kolejnymi dotacjami na inteligentne sieci
Fot. Ministerstwo Energii

Enea Operator otrzyma unijne dofinansowanie na dwa projekty zakładające budowę sieci inteligentnej. Suma podpisanych w tym roku przez Eneę Operator umów na rozwój i modernizację infrastruktury z dofinansowaniem ze środków unijnych obejmuje już inwestycje o łącznej wartości ponad 214 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 130 mln zł.

Unijne dofinansowanie, które Enea Operator otrzymała w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w przypadku obu projektów to ponad 11 mln zł, a całkowity koszt planowanych inwestycji wynosi niemal 17 mln zł

Umowy podpisane pod koniec ubiegłego tygodnia w Ministerstwie Energii dotyczą budowy sieci inteligentnej na terenie obszaru bydgoskiego oraz zielonogórskiego i są związane z modernizacją linii oraz stacji średniego i niskiego napięcia.

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Enea Operator, jej sieć zostanie nasycona automatyką ułatwiającą zdalne zarządzanie infrastrukturą energetyczną. Na liniach napowietrznych zamontowane zostaną m.in. zdalnie sterowane rozłączniki, wyposażone we wskaźniki zwarć, dzięki którym w przypadku awarii możliwa jest szybka lokalizacja oraz wyizolowanie uszkodzonego fragmentu sieci.

Dodatkowo zostaną zastosowane technologie FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) na liniach średniego napięcia, co pozwoli „ominąć” uszkodzony fragment sieci i w ciągu kilku minut przywrócić dostawy energii elektrycznej do znacznej części odbiorców pozbawionych napięcia.

Jeszcze w tym miesiącu Enea Operator zamierza zawrzeć kolejne dwie umowy na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę warunków zasilania klientów, realizowanych na wysokim napięciu. Umowy, które mają zostać podpisane z Instytutem Nafty i Gazu, dotyczą przebudowy trzech stacji transformujących wysokie napięcia na średnie o łącznej wartości 51,8 mln zł i dotacji na poziomie 32,2 mln zł.

red. gramwzielone.pl