Ponad 8 tys. nowych odbiorców TPA w kwietniu

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, w kwietniu br. nieznacznie wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca liczba odbiorców, którzy zmienili dostawcę energii. 

W marcu br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 091 gospodarstw domowych w grupie taryfowej G, podczas gdy w kwietniu ta liczba wyniosła 8 206.

Natomiast wśród odbiorców przemysłowych rozliczających się w ramach grupy taryfowej A, B lub C liczba zmian sprzedawcy odnotowana w marcu br. wynosiła 731, podczas gdy w kwietniu br. 921.

REKLAMA

W przypadku grupy taryfowej G liczba odnotowana w pierwszych miesiącach br. liczba nowych odbiorców TPA systematycznie, aczkolwiek nieznacznie rośnie, wynosząc od stycznia do kwietnia odpowiednio 7 328, 7 383, 8 091 oraz 8 206.

REKLAMA

Natomiast w przypadku odbiorców przemysłowych tegoroczny rekord odnotowano w styczniu (6 130 zmian), a w lutym, marcu i kwietniu liczba zmian sprzedawcy energii w tej grupie wyniosła odpowiednio 850, 731 i 921.

Na koniec kwietnia br. łączna liczba odbiorców w grupie G, którzy zmienili sprzedawcę energii wynosiła niewiele ponad 493,6 tys., a w grupach A, B i C –  niemal182,5 tys.

Najwięcej odbiorców TPA w grupie taryfowej G na koniec kwietnia br. zarejestrowano na terenie działania operatora systemu przesyłowego PGE Dystrybucja (136,6 tys.), następnie Energa Operator (105,4 tys.), Tauron Dystrybucja (128,6 tys.), Enea Operator (79 tys.) oraz innogy Stoen (43,7 tys.). 

red. gramwzielone.pl