Startują kolejne aukcje dla OZE. Tym razem bez błędu 503?

Startują kolejne aukcje dla OZE. Tym razem bez błędu 503?
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

Jutro i pojutrze Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii. URE zapewnia, że przygotował się na to, aby nie powtórzyły się problemy odnotowane podczas pierwszych aukcji, które przeprowadzono pod koniec grudnia 2016 r.

Pierwsze cztery aukcje dla różnych koszyków przeprowadzono w tym samym dniu, 30 grudnia 2016 r., a odnotowane problemy z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej dotknęły jednocześnie inwestorów z każdej aukcji. W efekcie część z nich nie mogła zarejestrować swojej oferty. Teraz URE rozbił dwie najbliższe aukcje na dwa dni, co ma zminimalizować ryzyko powtórzenia się problemów z systemem IPA.

Pierwsza, zaplanowana na jutro aukcja, jest adresowana do inwestorów planujących budowę nowych instalacji o mocy do 1 MW. W tej aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Aukcję dla tej samej grupy instalacji URE przeprowadził już 30 grudnia 2016 r. Zaoferowano wówczas zakup 1,575 TWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości 744,036 mln zł, a wygrało ostatecznie 84 ofert złożonych przez 62 firmy.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia w grudniowej aukcji, wyniosła odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh.

Tym razem zakupionej energii ma być więcej. W jutrzejszej aukcji przewidziano zakup 4,725 TWh o maksymalnej wartości 2 182,9 mln zł.

Szansę na objęcie wsparciem na podstawie jutrzejszej aukcji mają właściciele elektrowni fotowoltaicznych wiatrowych czy wodnych. W każdym przypadku warunek to moc instalacji na poziomie nieprzekraczającym 1 MW.

W pierwszym przypadku zaoferowana cena za energię nie może przekroczyć 450 zł/MWh, w drugim – 320 zł/MWh, a w trzecim – 480 zł/MWh. Zaproponowanie wyższej ceny automatycznie eliminuje ofertę z możliwości ubiegania się o wsparcie.

Czwartkowa aukcja (aukcja zwykła nr AZ/1/2017) rozpocznie się o godz. 6.00 i zakończy o 20.00.

Dzień później zaplanowano aukcję dla operatorów istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, którzy zyskają drugą możliwość na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu gwarantującego potencjalnie lepsze i stabilniejsze warunki sprzedaży energii. Więcej na temat tej aukcji jutro na portalu Gramwzielone.pl.

REKLAMA

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zgodnie z art. 80 ustawy o OZE zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, czyli 15 lat, a ponadto będzie indeksowana o inflację.

Błąd 503 się nie powtórzy?

Podczas pirerwszych aukcji z 30 grudnia 2016 r. Internetowa Platforma Aukcyjna, czyli internetowy system, za pomocą którego można składać oferty na sprzedaż energii, przez znaczną cześć trwania tych aukcji był niedostępny i w efekcie wielu inwestorów nie mogło złożyć swojej oferty. Mimo to URE uznał te aukcje za ważne.

Urząd Regulacji Energetyki nie przedstawił dotąd wyjaśnienia przyczyn przerw w dostępie do Internetowej Platformy Aukcyjnej w dniu 30 grudnia 2016 r. Sprawą zajęła się nawet warszawska prokuratura. 

Teraz URE zapewnia jednak, że Internetowa Platforma Aukcyjna jest gotowa na kolejne aukcje i że odnotowane w grudniu błędy nie powtórzą się.

Pomoc publiczna

Jutrzejsze aukcje zostaną przeprowadzone na dotychczasowych zasadach, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o OZE. Tuż przed jutrzejszymi aukcjami Ministerstwo Energii przedstawiło projekt nowelizacji tej ustawy, który ma wprowadzić istotne zmiany do systemu aukcyjnego, w tym dotyczące zasad łącznia inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej.

Zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE inwestorzy składający oferty na projekty, na które dostali pomoc inwestycyjną np. w postaci unijnej dotacji, mogą w teorii zaproponować niższą cenę za energię w porównaniu do inwestorów, którzy takiej pomocy nie zdobyli i wobec tego muszą kalkulować wyższą stawkę za energię w ramach pomocy operacyjnej. Taka sytuacja stawia tych drugich w gorszej sytuacji.

Potrzebę zmian w tym zakresie dostrzegło Ministerstwo Energii i w opublikowanym dzisiaj projekcie nowelizacji ustawy o OZE zaproponowało w tym zakresie nowe regulacje. Jutrzejsza aukcja odbędzie jednak na „starych” zasadach. 

red. gramwzielone.pl