Niewielki spadek liczby zmian sprzedawców energii

Niewielki spadek liczby zmian sprzedawców energii
Energa press

W maju nieznacznie spadła liczba zmian sprzedawców energii w stosunku do danych za kwiecień, zarówno w grupie gospodarstw domowych jak i odbiorców firmowych.

Liczba tzw. odbiorców TPA w gospodarstwach domowych według stanu na koniec maja 2017 r. wyniosła 501 685, zwiększając się od końca 2016 r. o 39 055. W maju br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 047 gospodarstw domowych, podczas gdy miesiąc wcześniej ta liczba wyniosła 8 206. 

REKLAMA

Liczba tzw. odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B i C według stanu na koniec maja wyniosła 183 202 i zwiększyła się w stosunku do końca 2016 r. o 9 344. W tej grupie liczba zmian sprzedawcy odnotowana w maju 2017 r. wynosiła 712, podczas gdy w kwietniu br.  przeprowadzono takich zmian 921.

REKLAMA

Podczas gdy comiesięczna liczba zmian sprzedawcy energii w grupie odbiorców rozliczających się w taryfie G utrzymuje się w tym roku na zbliżonym poziomie rzędu ok. 7,3 – 8 tys., o tyle w grupie odbiorców z taryfą A, B i C po styczniu, w  którym odnotowano ponad 6,1 tys. zmian, w miesiącach luty-maj ta liczba spadła przeciętnie do około 700-900 na miesiąc. 

red. gramwzielone.pl