Hawajski regulator zatwierdza plan na 100 proc. energii z OZE

Hawajski regulator zatwierdza plan na 100 proc. energii z OZE
Magazyny energii Tesla Powerpack. Fot. Tesla

Hawajski regulator rynku energetycznego Hawaii Public Utilities Commission (PUC) zaakceptował plan przygotowany przez stanowy koncern energetyczny Hawaiian Electric Company, który zakłada przejście wysp archipelagu na energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co ma nastąpić najpóźniej do roku 2045.

Zatwierdzając plan przejścia na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, hawajski regulator rekomendował jednocześnie zwiększanie potencjału OZE w możliwie szybkim tempie, aby skorzystać z ulg podatkowych obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych jeszcze przez kilka lat.

Cele wytyczone przez PUC obejmują w perspektywie krótkookresowej zwiększenie potencjału odnawialnych źródeł o 400 MW do roku 2021. Według federalnej agencji US Energy Information Administration, na początku minionego kwartału  łączna moc elektrowni OZE na Hawajach sięgała 565 MW. 

REKLAMA

PUC podkreśla, że, aby wyznaczony cel OZE stał się realny, wraz z inwestycjami w czystą generację potrzebna jest modernizacja sieci i wyposażenie ich m.in. w magazyny energii.

Cel w zakresie dachowych instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie ich liczby z obecnych około 79 tys. do 165 tys. w roku 2030. Hawaiian Electric Company już teraz posiada największy udział prosumentów wśród obsługiwanych odbiorców ze wszystkich amerykańskich operatorów sieci. W przypadku Hawajów to 17 proc., a średnia krajowa wynosi nadal zaledwie 1 proc.

REKLAMA

Spółki wchodzące w skład Hawaiian Electric Company obsługują około 95 proc. z 1,4 mln odbiorców zamieszkujących hawajskie wyspy Oahu, Maui, Hawaje, Lanai i Molokai.

Hawaiian Electric Company zapewnia, że te wyspy przekraczają bieżące cele w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym i że w perspektywie kolejnych lat energii odnawialnej na nich będzie znacznie więcej niż przyjęto w ramach stanowego Renewable Portfolio Standard (RPS).

W roku 2020 cały stan Hawaje ma posiadać w swoim miksie 48 proc. energii z OZE wobec zapisanych w RPS 30 proc. W roku 2030 ma to być 72  proc. wobec stanowego celu 40 proc., a w roku 2040 cała energia ma pochodzić w OZE wobec zapisanego na ten rok w RPS celu 70 proc.

Tymczasem już do roku 2020 wyspa Hawaje ma osiągnąć 80 proc. energii z OZE, Maui – 63 proc., Lanai – 59 proc., Oahu – 40 proc. Natomiast w przypadku wyspy Molokai celem jest osiągnięcie do tego czasu 100 proc. zielonej energii elektrycznej.

red. gramwzielone.pl