Wyniki wielkiej aukcji dla OZE w Hiszpanii. Niemal 4 GW dla PV

Wyniki wielkiej aukcji dla OZE w Hiszpanii. Niemal 4 GW dla PV
Fot. Som Energia Cooperativa, flickr cc

Po kilku latach stagnacji na hiszpańskim rynku OZE, która wynikała z zablokowania nowych inwestycji przez Madryt, teraz Hiszpanie chcą nadrobić zaległości. Właśnie ogłosili wyniki kolejnej aukcji, w wyniku której mają powstać elektrownie OZE o mocy 5 GW.

To kolejna, ogromna aukcja dla OZE, którą w tym roku przeprowadził Madryt. W pierwszej, rozstrzygniętej zaledwie kilka tygodni temu, wielkim zwycięzcą okazał się sektor wiatrowy – w dużej mierze ze względu na faworyzujące wiatr zasady tamtej aukcji. W wolumenu rzędu 3 GW aż 2,979 GW przypadło na projekty zakładające budowę nowych farm wiatrowych.

Największym wygranym przeprowadzonej wówczas aukcji okazał się deweloper Forestalia, która zrealizuje projekty o potencjale 1,2 GW. Wcześniej Forestalia była również największym beneficjentem pierwszej, zorganizowanej przez Hiszpanów w ubiegłym roku aukcji dla OZE, w której zgarnęła 402 MW z udostępnionych 500 MW. Tamta aukcja nie poskutkowała jednak jeszcze budową nowego potencjału, głównie ze względu na fakt, że osiągnięte warunki w praktyce wykluczyły opłacalność inwestycji.

REKLAMA

Osiągnięte w pierwszej tegorocznej aukcji stawki za energię, mimo że rekordowo niskie jak dla lądowej energetyki wiatrowej, dają szansę na realizację. Energia będzie sprzedawana po minimalnej, określonej przez hiszpański rząd cenie na poziomie 43 EUR/MWh.

W pierwszej tegorocznej aukcji dla OZE wygrał tylko jeden projekt fotowoltaiczny, a hiszpańska branża PV narzekała na dyskryminujące – jej zdaniem – warunki dla sektora solarnego.

Teraz hiszpański sektor fotowoltaiczny może mieć powody do zadowolenia. W ramach aukcji, której wyniki ogłoszono w piątek, aż 3,909 GW mają zagospodarować inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych. Pozostały potencjał rzędu 1,128 GW ma przypaść energetyce wiatrowej.

REKLAMA

Pierwotnie hiszpański rząd chciał objąć wsparciem projekty o mocy 3 GW, jednak wobec ogromnego zainteresowania ostatecznie zwiększono potencjał zatwierdzonych projektów, co – jak zaznacza Madryt – pomoże w realizacji krajowego celu OZE na 2020 r. 

Madryt nie podaje cen, po jakich będzie sprzedawana energia, zaznacza natomiast, że wszystkie zakładają maksymalne, przewidziane dyskonto, a produkcja energii z elektrowni przeznaczonych do realizacji na podstawie tegorocznych aukcji nie przełoży się na dodatkowe koszty dla odbiorców końcowych.

Dzięki tegorocznym aukcjom Madryt chce zbliżyć się do realizacji krajowego celu OZE na 2020 r., który dla Hiszpanii wynosi 20 proc. 

Mimo, że Hiszpanie zaspokajają ze źródeł odnawialnych już niemal połowę popytu w obszarze energii elektrycznej, z czego w 1/5 z elektrowni wiatrowych, mogą mieć problem z realizacją ogólnego celu OZE na 2020 r., do którego wliczany jest również udział OZE w energetyce cieplnej i transporcie.

Według Eurostatu, w 2015 r. udział OZE w krajowym zapotrzebowaniu na energię ogółem wyniósł w Hiszpanii 16,2 proc. Hiszpanom brakowało więc 3,8 pkt proc. do osiągnięcia celu OZE na 2020 r.

Wszystkie projekty z tegorocznych aukcji w Hiszpani powinny rozpocząć wytwarzanie energii do 2020 r. 

red. gramwzielone.pl