PGE: większe możliwości przyłączania OZE dzięki dotacji z UE

PGE: większe możliwości przyłączania OZE dzięki dotacji z UE
Fot. Fraunhofer ISE

PGE Dystrybucja zrealizuje projekty modernizacyjne, dzięki którym zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. To kolejny krajowy operator systemu dystrybucyjnego, który inwestycje sieciowe sfinansuje dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Unię Europejską.

Spółka PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej na terenie Rzeszowa. Projekt „Przeizolowanie sieci 6 kV miasta Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” ma poprawić możliwości techniczne sieci w tym rejonie Podkarpacia.

Umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1. „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

REKLAMA

W ramach tego samego programu POIiŚ w grudniu ubiegłego roku podpisane zostały dwie inne umowy na realizację projektów modernizacyjnych zwiększających możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych wytwórców OZE.

Pierwszy z nich dotyczy rejonu Sieradza. Chodzi o projekt „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim”. Druga umowa dotyczy modernizacji sieci w przygranicznym rejonie południowo-wschodniej Polski w ramach projektu „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”.

PGE Dystrybucja zapewnia, że modernizacja elementów sieci elektroenergetycznej wpłynie na zwiększenie możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo realizacja tych projektów poprawi stabilność dostaw, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne w tych regionach. Inwestycje obejmować będą budowę i przebudowę sieci, wymianę transformatorów oraz przebudowę stacji elektroenergetycznych w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle energii elektrycznej.

REKLAMA

Wartość rzeszowskiego projektu PGE Dystrybucja wynosi ponad 58 mln zł. Łączna wartość dotychczas realizowanych przez spółkę przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, to niespełna 110 mln zł.

Do końca br. PGE Dystrybucja planuje złożenie kolejnych trzech wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, których szacunkowa wartość wynosi ok. 63 mln zł.

Dotacje na rozwój sieci elektroenergetycznej pozyskali też inni krajowi operatorzy systemu dystrybucyjnego.

Enea Operator podpisała dotąd 12 umów na unijne dofinansowanie. Obejmują one inwestycje o łącznej wartości ponad 214 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 130 mln zł.

Z kolei spółka Tauron Dystrybucja zawarła dotychczas 19 umów na dofinasowanie swoich działań inwestycyjnych na łączną kwotę dotacji 126,3 mln zł.

red. gramwzielone.pl