HEAL: dotacje na węgiel to równowartość 30 tys. etatów dla lekarzy

HEAL: dotacje na węgiel to równowartość 30 tys. etatów dla lekarzy
erix!, flickr cc

Nowy raport organizacji HEAL pokazuje, w jaki sposób subwencje na paliwa kopalne umacniają przemysł, który odpowiada za przedwczesne zgony, dotkliwe choroby i ogromne koszty opieki zdrowotnej na całym świecie. HEAL zaznacza, że dotacje są rażącym naruszeniem ustaleń szczytu klimatycznego w Paryżu. 

HEAL podkreśla, że bieżące dotacje przyznawane sektorowi paliw kopalnych można przeznaczać na poprawę zdrowia obywateli, dokonując odpowiednich inwestycji w każdym z omawianych krajów. Na przykład w Niemczech kwota 5,4 mld dolarów (5,1 mld euro) to pieniądze podatników, które wystarczą do produkcji paneli słonecznych dla ponad 300 tys. gospodarstw domowych. Oprócz ekologicznego źródła energii fundusze te pokryć mogą pięcioletni program zapomóg i szkoleń zawodowych dla wszystkich około 15 tysięcy pracowników elektrowni węglowych. 

Spalanie paliw kopalnych prowadzi do zmian klimatu i przedwczesnych zgonów. Mimo to, rządy wszystkich krajów wydają ogromne pieniądze, wspomagając wydobycue węgla, gazu i ropy.

REKLAMA

Od niemal 10 lat otrzymujemy zapewnienia, że taka pomoc się skończy. Każdego roku spalanie surowców kopalnych skraca życie około 6,5 miliona ludzi. Jest przyczyną infekcji dróg oddechowych, wylewów, zawałów, przewlekłych obturacyjnych chorób płuc i raka. Przemysł nie ponosi kosztów leczenia, zmian klimatycznych ani degradacji środowiska – za wszystko płacą obywatele – komentuje HEAL.

REKLAMA

W raporcie czytamy, że w krajach grupy G20 średnie koszty zdrowotne, powstałe wskutek wydobywania paliw kopalnych, są ponad sześciokrotnie większe od samych dotacji.

HEAL wskazuje, że w krajach takich jak Turcja czy Polska dotacje na energetykę kopalną stanowią znaczny procent wydatków publicznych.

Mając do dyspozycji takie środki, można przeznaczyć je na wzmocnienie publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce mogłoby przełożyć się to np. na budowę 34 nowych zakładów opieki zdrowotnej i zwiększenie liczby lekarzy o 30 tys. – komentuje HEAL. 

Jedną z najlepszych strategii politycznych w zakresie ograniczania subwencji na paliwa kopalne jest inwestowanie tych środków w powszechnie dostępną, publiczną opiekę zdrowotną. Oszczędności z dotacji pozwalają finansować takie przedsięwzięcia. Łączenie takich strategii przekłada się na znaczne korzyści ekonomiczne, zdrowotne i w zakresie ochrony środowiska. To również ogromna poprawa wizerunku polityków, którzy w ten sposób zapewniają bezpłatną opiekę zdrowotną swoim obywatelom – komentuje Robert Yates, starszy członek Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Wielka Brytania).

red. gramwzielone.pl