Subsydia dla paliw kopalnych to w skali roku ok. 5 bilionów dolarów

Do takiego wniosku doszli analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, autorzy analizy opublikowanej w magazynie World Development.

Autorzy analizy, na którą powołuje się brytyjski „The Guardian”, policzyli, że łączna suma publicznych pieniędzy, które trafiają w skali roku do sektora związanego z paliwami kopalnymi, sięga około 6,5 proc. globalnego produktu krajowego brutto. W 2013 r. subsydia sięgały kwoty 4,9 bln dolarów, a w rok 2015 już 5,3 bln dolarów.

Największy udział w tych subsydiach miały – według autorów raportu – Chiny, które na ten cel miały przeznaczyć w 2013 r. w sumie 1,8 bln dolarów, kolejne były Stany Zjednoczone z kwotą 0,6 bln dolarów, a połowę tej sumy miały przeznaczyć na wsparcie branży związanej z paliwami kopalnymi osobno Unia Europejska, Rosja i Indie.

REKLAMA
REKLAMA

Autorzy raportu szacują ponadto, że usunięcie subsydiów dla sektora paliw kopalnych pozwoliłoby na zredukowanie globalnych emisji CO2 o 21 proc., a także na zmniejszenie o 55 proc. liczby zgonów, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza.

Efektem wstrzymania subsydiów, według autorów raportu, byłoby zwiększenie globalnego PKB o 2,2 proc.

red. gramwzielone.pl