W 2016 r. odmowy przyłączenia dla OZE na 1,5 GW

W 2016 r. odmowy przyłączenia dla OZE na 1,5 GW
Fot. Thomas Kohler, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał, że w ubiegłym roku przedsiębiorstwa energetyczne odmówiły zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dla źródeł wytwórczych o mocy 1,537 GW. W zdecydowanej większości chodziło o źródła odnawialne.

Przedsiębiorstwa energetyczne w przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci mają obowiązek poinformowania o tym Urzędu Regulacji Energetyki.

W ubiegłym roku liczba złożonych do URE przez przedsiębiorstwa energetyczne powiadomień o odmowach przyłączenia do sieci wzrosła o ok. 12 proc. w odniesieniu do danych za rok 2015.

REKLAMA

Z informacji przedstawionych przez URE wynika, że w 2016 r. przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 133 odmowy przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych na łączną moc 1 537,212 MW, z czego 1 525,979 MW dotyczyło 114 przypadków dotyczących OZE.

REKLAMA

Odmowy wydane przez operatorów systemów dystrybucyjnych w 2016 r. dotyczyły w 49 przypadkach farm wiatrowych na łączną moc 462,685 MW, 62 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 060,667 MW, 3 biogazowni o łącznej mocy 2,627 MW, 18 obiektów odbiorców o łącznej mocy 10,133 MW, a także jednego źródła konwencjonalnego o mocy 1,1 GW.

Jak podaje URE, w największej liczbie, bo w 121 powiadomieniach, jako przyczynę odmowy przyłączenia do sieci wskazano brak istnienia warunków technicznych przyłączenia do sieci (łączna moc przyłączeniowa 1 452,832 MW), w 9 przypadkach przedsiębiorstwa energetyczne w powiadomieniach o odmowie wskazały oprócz braku istnienia warunków technicznych, także brak istnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci (łączna moc przyłączeniowa 83,311 MW), w 3 przypadkach jako przyczynę wskazano jedynie brak istnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci (łączna moc przyłączeniowa 1,069 MW).

W przypadku OZE odmowy miały wynikać głównie z powodu niespełnienia wymagań jakościowych energii, ze względu na zagrożenia zwarciowe sieci SN, a także z powodu „niezachowania lokalnego charakteru źródła” oraz ze względu na przeciążenia sieci.

W ubiegłym roku do oddziałów terenowych URE wpłynęło łącznie ponad 30 skarg wskazujących na odmowy przyłączenia. Urząd wskazuje, że część spraw związanych było z przyłączaniem do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji, w tym mikroinstalacji prosumenckich. W tym przypadku miało chodzić o „problemy z brakiem możliwości zbilansowania energii wprowadzonej do sieci z energią pobraną”.

red. gramwzielone.pl