17 mln zł na bazę wiedzy o zmianach klimatu

17 mln zł na bazę wiedzy o zmianach klimatu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dotację Instytutowi Ochrony Środowiska na wykonanie bazy wiedzy i popularyzację informacji o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi 20 mln zł, otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

REKLAMA

NFOŚiGW informuje, że efektem projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia) a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych określono na 100 tys. osób.

REKLAMA

Projekt zakłada m.in. zbudowanie bazy wiedzy, w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych, a także opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i Unii Europejskiej. 

red. gramwzielone.pl