Opłata zastępcza

Jak poinformowała portal Gramwzielone.pl rzecznik NFOŚIGW Magdalena Skłodowska, w okresie od początku stycznia br. do końca kwietnia wpływy z tytułu opłaty zastępczej potwierdzającej wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii wyniosły 5,33 mln zł, podczas gdy w 2014 r. ukształtowały się na poziomie ponad 6,62 mln zł.

W corocznych wpływach Funduszu z opłaty zastępczej za zieloną energię widać wyraźne załamanie w latach 2012/2013. Podczas gdy w roku 2012 r. wpływy NFOŚiGW z tego tytułu wyniosły ponad 326 mln zł, w kolejnym roku spadły do poziomu 7,7 mln zł.

REKLAMA

Rekordowo wysokie wpływy z opłaty zastępczej związanej z produkcją energii z OZE NFOŚiGW zanotował w roku 2011, kiedy osiągnęły poziom 593,7 mln zł.

REKLAMA

Spadek wpływów z opłaty zastępczej w roku 2013 można powiązać ze znaczącym spadkiem giełdowych cen zielonych certyfikatów. O ile cena certyfikatów oscylująca wokół wartości opłaty zastępczej częściej skłaniała sprzedawców zobowiązanych do uiszczania opłaty zastępczej zamiast kupowania i umarzania określonej ilości certyfikatów, o tyle znaczący spadek ceny zielonych certyfikatów sprawił, że ich zakup stał się o wiele tańszym sposobem na realizację obowiązku OZE.

Jednak mimo, że w ubiegłym roku zielone certyfikaty można było kupić na Towarowej Giełdzie Energii po około 180 zł/MWh (indeks PMOZE_A), w dalszym ciągu część sprzedawców zobowiązanych decydowała się na realizację obowiązku OZE po cenie 300,03 zł/MWh.