ME przyjęło obowiązek OZE nie tylko na 2018, ale również na 2019 r.

ME przyjęło obowiązek OZE nie tylko na 2018, ale również na 2019 r.
Fot. Gramwzielone.pl

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Energii, w którym określono obowiązek OZE nie tylko na przyszły rok jak wskazano w opublikowanym wcześniej projekcie tego rozporządzenia, ale finalnie również na rok 2019.

Jak wynika z datowanego na 11 sierpnia 2017 r. rozporządzenia ME w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018–2019, obowiązek OZE na rok 2018 wyniesie 17,5 proc. dla energii pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazu rolniczego, a także 0,5 proc. dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego.

W rozporządzeniu wskazano również obowiązek na rok 2019, określając go dla energii ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni rolniczych na 18,5 proc, a obowiązek dla energii pochodzącej z biogazowni rolniczych utrzymano na poziomie 0,5 proc.

REKLAMA

Opracowując finalną wersję rozporządzenia, Ministerstwo Energi nie przychyliło się do stanowiska organizacji reprezentujących branżę energetyki odnawialnej, która chciała jeszcze wyższego obowiązku OZE już w przyszłym roku, aby, zwiększając w ten sposób popyt na zielone certyfikaty, walczyć z problemem ich nadpodaży.  

Uwzględniono natomiast postulat wskazania obowiązku OZE w perspektywie dłuższej niż tylko przyszłoroczna – czyli inaczej niż planowano w pierwotnym projekcie rozporządzenia.

REKLAMA

Ministerstwo Energii będzie mogło zmienić obowiązek OZE na każdy kolejny rok, za pomocą rozporządzenia, które powinno wejść w życie do 30 sierpnia danego roku.

W tym roku obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów wynosi 15,4 proc. i 0,6 proc. dla certyfikatów biogazowych – został zmniejszony w drugiej połowie ubiegłego roku przez Ministerstwo Energii w stosunku do zapisanego w nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r., w której znalazła się wartość odpowiednio 19,35 proc. i 0,65 proc.

W toku konsultacji rozporządzenia dotyczącego wysokości obowiązku na rok 2018 o zwiększenie go do poziomu wpisanego do ustawy o OZE postulowały m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Konfederacja Lewiatan, Związek Banków Polskich, ale także m.in. koncern energetyczny CEZ.

Przeciwko zwiększaniu obowiązku na 2018 r. i za utrzymaniem obowiązku umarzania zielonych certyfikatów na poziomie 15,4 proc. opowiedziała się natomiast największa państwowa grupa energetyczna PGE, zapewniając, że podniesienie obowiązku wiązałoby się „ze znacznym zwiększeniem kosztów ponoszonych przez odbiorców końcowych”. Więcej na ten tamat w artykule: Ceny zielonych certyfikatów. Jak ich wzrost obciążyłby odbiorców energii?

red. gramwzielone.pl