OZE: dobre praktyki i źródła wsparcia

OZE: dobre praktyki i źródła wsparcia
SunPower press

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji ,,Energetyka odnawialna, kogeneracja i podnoszenie efektywności energetycznej – dobre praktyki, źródła wsparcia’’, {więcej}która odbędzie się  9.05.2012 w Poznaniu, na terenie MTP przy okazji targów GREENPOWER.

Partnerem Głównym konferencji jest firma PNO Consultants, lider w zakresie pozyskiwania dotacji na przedsięwzięcia prośrodowiskowe.
Wstęp na konferencję jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.fundusze-europejskie.pl.
Więcej informacji: http://www.fundusze-europejskie.pl/konferencje/1,732,poznan-energetyka-odnawialna-kogeneracja-i-podnoszenie-efektywnosci-energetycznej-dobre-praktyki-zrodla-wsparcia.html

REKLAMA

PROGRAM:
10.00 – rozpoczęcie i powitanie
10.10-10.50 – Wsparcie finansowe dla firm wytwarzających energię odnawialną – aktualne źródła pomocy bezzwrotnej – Lesław Janowicz, menedżer ds. środowiskowych i OZE, PNO Consultants
10.55 – 11.20 Instrumenty bankowe w finansowaniu OZE – Alicja Siemieniec, Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych BOŚ Bank
11.20-11.40 przerwa kawowa
11.45 – 12.10 Możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE – Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Metropolis Doradztwo Gospodarcze
12.15 – 12.50  Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa – Antonina Kaniszewska, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, KPK IEE KAPE
12.55 – 13.30 Program PolSEFF szansą dla MSP – Tomasz Ziółkowski, Projekt PolSEFF
13.30 – 14.00 panel dyskusyjny
14.00 zakończenie
 
Kontakt:
Anna Burdziłowska
tel.: 61 278 79 31
anna.burdzilowska@fundusze-europejskie.pl

REKLAMA