Wiceminister Kasprzak: uproszczenie procedur w OZE ważniejsze od dotowania

Wiceminister Kasprzak: uproszczenie procedur w OZE ważniejsze od dotowania
Hewalex press

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak zapowiedział, że celem w pracach nad ustawą o OZE jest {więcej}maksymalne uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii. 

Podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbyło się w środę w Krakowie, Mieczysław Kasprzak, który odpowiada w Ministerstwie Gospodarki za prace nad ustawą o OZE, zapowiedział, że do połowy roku poprawiony projek ustawy trafi do rządu, a po reakcji i ilości uwag branży OZE, które skłoniły Ministerstwo Gospodarki do poprawienia pierwszego projektu ustawy, dalsze prace nad ustawą w parlamencie nie powinny być problematyczne. Jak zauważył minister Kasprzak, prace nad ustawą pokazują duże rozbieżności interesów poszczególnych sektorów OZE. 

REKLAMA

Zdaniem wiceministra gospodarki, wspieranie rozwoju nowych, odnawialnych źródeł energii jest niezbędne nie tylko ze względu na wymogi unijne, ale także na spodziewany wzrost zapotrzebowania na energię, którego nie będą w stanie zatrzymać działania zwiększające efektywność energetyczną. Kasprzak określił postęp w rozwoju technologii OZE jako „niesamowity”, a promowanie odnawialnych źródeł energii umożliwi – jego zdaniem – rozwój energetyki rozprposzonej, zlokalizowanej możliwie blisko odbiorcy. Co więcej, zdaniem przedstawiciela resortu gospodarki, stwarzanie warunków dla rozwoju OZE powinno być ukierunkowane na wspieranie rozwoju polskich firm z branży energetyki odnawialnej i eksportu ich technologii. 

REKLAMA

Wicieminister Kasprzak podkreślił też potrzebę deregulacji przepisów związanych z inwestycyjami w OZE. Jego zdaniem, uproszczenie procedur związanych z realizacją inwestycji jest istotniejsze dla rozwoju branży nawet bardziej niż dotowanie produkcji zielonej energii.

pp, gramwzielone.pl