KE ma zastrzeżenia do systemu aukcyjnego

KE ma zastrzeżenia do systemu aukcyjnego
Fot. tiseb, flickr cc

Negocjacje z Komisją Europejską mogą opóźnić wdrożenie kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Sprawę wdrożenia kolejnych zmian w ustawie o OZE miało skomplikować ogłoszenie kolejnych aukcji, które odbędą się jeszcze na starych, wadliwych zasadach wynikających z aktualnej wersji ustawy.

„Rzeczpospolita” informuje dzisiaj, że o ile Ministerstwo Energii liczyło na szybką zgodę Brukseli na wdrożenie zawierających elementy pomocy publicznej zmian w systemie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, uzyskanie takiej zgody może się jednak opóźnić.

„RZ” powołuje się przy tym na osobę zbliżoną do resortu energii. – ME dostało pytania z Brukseli o to, dlaczego zorganizowano kolejną aukcję przed naprawą wadliwych przepisów o pomocy publicznej. To wydłuża procedurę notyfikacji (cyt. za „RZ”).

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o OZE, którą przygotowało Ministerstwo Energii, ma m.in. skorygować wadliwe przepisy zawarte w aktualnej wersji ustawy, które dotyczą wyliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym.

Mimo, że te przepisy nie zostały jeszcze poprawione, Urząd Regulacji Energetyki ogłosił już kolejne aukcje dla istniejących elektrowni biogazowych i wodnych, w przypadku których może pojawić się problem łączenia uzyskanej pomocy inwestycyjnej (np. w postaci unijnej dotacji) z otrzymaną w drodze aukcji pomocą operacyjną, przyznawaną jako premia do rynkowej ceny energii. 

Do ogłoszenia m.in. tych aukcji jeszcze w tym roku zobowiązuje jednak URE przyjęte w marcu br. rozporządzenie Rady Ministrów.

REKLAMA

– W świetle obowiązujących i nieuchylonych aktów wykonawczych w 2017 r. prezes URE zobligowany jest przeprowadzić 14 aukcji. W tym roku – w aktualnym stanie prawnym – aukcje winny zostać ogłoszone i przeprowadzone zgodnie z treścią obowiązujących przepisów – „RZ” cytuje stanowisko URE.

Więcej o aukcjach, które URE może ogłosić jeszcze w tym roku, w artykule: Tegoroczna aukcja na niemal 2 mld zł dla energetyki wiatrowej?

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, Ministerstwo Energii poinformowało pod koniec sierpnia, że projekt nowelizacji ustawy o OZE jest jeszcze na etapie analiz uwag zgłoszonych na etapie konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Po zakończeniu tych analiz projekt powinien trafić do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie, po przyjęciu przez ten organ, do Rady Ministrów. Dopiero po akceptacji RM projekt może zostać przekazany do prac w parlamencie. Ministerstwo Energii oceniło, że realnym terminem prac legislacyjnych jest IV kwartał br.

„Rzeczpospolita” informuje, że dodatkowo sprawę notyfikacji nowych przepisów dla OZE komplikują skargi skierowane do Brukseli. Pierwsza z nich dotyczy preferencji przyznanych przez ME biogazowniom rolniczym. Druga ma być również związana z preferowaniem biogazowni rolniczych, a także z dyskryminowaniem branży wiatrowej poprzez przepisy zawarte m.in. w przyjętej w ubiegłym roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Link do artykułu „Rzeczpospolitej”. 

red. gramwzielone.pl