Scenariusze rozwoju polskiej energetyki. Energia najtańsza w scenariuszu OZE

Scenariusze rozwoju polskiej energetyki. Energia najtańsza w scenariuszu OZE
Fot. rpeschetz, flickr cc-by

Forum Energii przedstawiło swój najnowszy raport „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze”, w którym wskazało, jak może rozwijać się polska energetyka. Analiza cen energii w skrajnych scenariuszachodnawialnym i węglowym pokazuje, że tańsza może być realizacja tego pierwszego scenariusza.Bez zmiany podejścia do energetyki i opracowania planu działań polską energetykę, w najlepszym razie, czeka dryf komentuje Joanna MaćkowiakPandera, prezes Forum Energii.

Autorzy raportu „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze” wskazują na potrzebę opracowania strategii rozwoju polskiej energetyki w perspektywie połowy b. wieku. Tymczasem publikacja rządowej strategii „Polityka energetyczna Polski do roku 2050” jest ciągle odkładana w czasie i nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się jej prezentacji. O braku planu na polską energetykę świadczą choćby sprzeczne sygnały wysyłane w ostatnich miesiącach przez przedstawicieli rządu w sprawie kluczowej, energetycznej inwestycji, czyli pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Bez takiego planu narażamy się na ryzyko nietrafionych inwestycji i wysokich kosztów dla odbiorców. Energetyka zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii – podkreśla Joanna Maćkowiak-Pandera.

REKLAMA

Autorzy raportu wskazują również na potrzebę dywersyfikacji krajowego miksu energii poprzez zmniejszanie udziału, jaki ma w nim obecnie węgiel. – Utrzymując duży udział produkcji z węgla, trzeba się przygotować, że nie będzie to polski węgiel. Po 2030 r. zostaną wyczerpane istniejące kopalnie węgla brunatnego, a otwarcie nowych jest mało prawdopodobne – komentuje Forum Energii. 

Eksperci warszawskiego think-tanku prognozują, że spadek krajowego wydobycia węgla spowoduje, że w scenariuszu węglowym w 2050 r. od 45 proc. do 70 proc. paliw będzie pochodzić z importu. 

Polska gospodarka i energetyka w dużym stopniu zostały zbudowane na węglu. Ale z naszych analiz wynika, że ten model nieodwracalnie się kończy. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, to zaczniemy coraz bardziej uzależniać się od importu tego surowca. Dlatego musimy zacząć dywersyfikować technologie wytwórcze, to jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego – komentuje Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. badań i analiz w Forum Energii.

Najbardziej optymistyczny dla OZE scenariusz rozwoju polskiego miksu energetycznego zakłada zwiększenie udziału zielonej energii do 73 proc., a dopełniać generację mają w tym scenariuszu elektrownie gazowe. Autorzy raportu podkreślają spadające koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ich niskie lub zerowe koszty zmienne. Z drugiej strony koszty inwestycyjne w elektrowniach konwencjonalnych systematycznie rosną, a ponadto prawdopodobny jest również wzrost ich kosztów operacyjnych.

Najbardziej „emisyjny” scenariusz, który zawarto w raporcie „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze” – scenariusz węglowy z udziałem OZE na poziomie jedynie 17 proc. – zakłada zmniejszenie redukcji emisji CO2 do połowy b. wieku tylko o 7 proc. W tym przypadku niemożliwe będzie zrealizowanie do 2050 r. kryterium emisyjności poniżej 550 g CO2/kWh – co ma być warunkiem dopuszczenia subsydiów dla energetyki, którego wprowadzenie już w najbliższych latach postuluje Komisja Europejska.

REKLAMA

Spełnienie kryterium „550” ma być możliwe – zdaniem Forum Energii – przy trzech pozostałych scenariuszach – „zdywersyfikowanym bez elektrowni jądrowej”, „zdywersyfikowanym z elektrownią jądrową” oraz w scenariuszu „odnawialnym”.

Łączne koszty systemowe każdego z analizowanych scenariuszy zawartych w najnowszym raporcie „Forum Energii” są w okresie do 2050 podobne. Różnica nie przekracza 6 proc. Zamykają się w przedziale 529–556 mld EUR (CAPEX i OPEX w okresie 2016–2050).

Wobec obecnych cen energii na rynku hurtowym, na poziomie 30-40 EUR/MWh, około roku 2050 ceny energii w hurcie mają oscylować – według prognozy zawartej w raporcie – wokół poziomu około 100 EUR/MWh.

Forum Energii prognozuje, że realizacja scenariusza odnawialnego będzie oznaczać niższe ceny energii elektrycznej w porównaniu ze scenariuszem węglowym – od 2 do 9 EUR/MWh.

Scenariusz odnawialny, dzięki dużemu udziałowi OZE o niskim (zerowym) koszcie zmiennym zapewnia najniższy poziom cen w perspektywie średnio i długoterminowej. (…)W 2050 roku elektrownie na węgiel kamienny, nawet te pracujące w podstawie systemu, będą dostarczały energię o około 50 proc. drożej (w przeliczeniu na MWh) niż farmy wiatrowe i fotowoltaika. Budowa elektrowni węglowych, z nastawieniem na pracę w podstawie obciążenia, jest ryzykowna z ekonomicznego punktu widzenia. Wzrost udziału zmiennych OZE przyniesie konieczność zmniejszenia czasu ich pracy – komentuje Forum Energii.

Scenariusz odnawialny wykazuje się również najniższymi potrzebami importowymi – jak zaznaczają autorzy raportu – ze względu na duży udział jednostek OZE o niskich kosztach produkcji, skutecznie obniżających hurtową cenę energii.

Link do raportu Forum Energii „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze”.

red. gramwzielone.pl