Powstał Gorzowski Klaster Energii

Powstał Gorzowski Klaster Energii
Fot. Weltec

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego powstał Gorzowski Klaster Energii. Jego utworzenie to efekt współpracy lokalnych przedsiębiorców zajmujących się produkcją energii z biomasy i biogazu.

Działanie zostało zainicjowane przez spółkę Inneko sp. z o.o., która zajmuje się przetwarzaniem odpadów dla Gorzowa Wielkopolskiego. W skład klastra wchodzą jeszcze m.in. spółki Neo Energy jako wytwórca energii pochodzącej z biogazu wysypiskowego pochodzącego z wysypiska należącego do Inneko, a także spółka BioEnergy Farm Stanowice zajmująca się produkcją energii cieplnej i elektrycznej z lokalnej biomasy, spółka Eneri działająca w branży fotowoltaicznej, a także Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będące odbiorcą energii. Funkcję koordynatora klastra pełni Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. 

Celem Gorzowskiego Klastra Energii jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej, która ma zaspokajać potrzeby lokalnych odbiorców takich jak gminy, gospodarstwa domowe czy średnie przedsiębiorstwa.

REKLAMA

W najbliższym czasie planowana jest również inwestycja w kolejne moce wytwórcze, które jako paliwo wykorzystywać będą odpady RDF pochodzące ze składowiska zarządzanego przez Inneko.

REKLAMA

W ramach klastra prowadzone są także prace badawcze nad takimi projektami jak linia do przetwarzania odpadów niebezpiecznych czy badania nad termicznym przekształcaniem odpadów. W tym celu powstaje badawczy model zgazowywacza. Ta technologia ma się przyczynić w znacznym stopniu do ograniczenia zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery z procesu spalania paliw stałych i ciekłych .

Gorzowski Klaster Energii już dziś posiada znaczącą infrastrukturę wytwórczą, zarówno w obszarze energii elektrycznej, jak i cieplnej, a w najbliższym czasie ma ulec ona znaczącej rozbudowie. W należącym do Inneko laboratorium fizyko-chemicznym  prowadzone będą prace nad innowacyjnymi technologiami przetwarzania odpadów – komentuje Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, który uczestniczy w tworzeniu gorzowskiego klastra. – W ramach Gorzowskiego Klastra Energii jesteśmy w stanie wygenerować wielopoziomową synergię, która pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu oraz środowisko naturalne – zapewnia. 

Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej jako koordynator klastra ma m.in. czuwać nad przestrzeganiem standardów zarządzania, definiować kierunki i strategię rozwoju klastra, a także inicjować i nadzorować działania nad optymalizacją salda wytwórczo-odbiorczego.

red. gramwzielone.pl