URE: rośnie produkcja energii – w tym ze źródeł odnawialnych

URE: rośnie produkcja energii - w tym ze źródeł odnawialnych
Eva Cristescu, flickr cc-by-2.0

W ubiegłym roku ponownie wzrosła krajowa produkcja energii elektrycznej. Jaki udział w tym miały odnawialne źrodła energii? {więcej}

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, w 2011 roku produkcja energii elektrycznej w naszym kraju wyniosła 163.153 GWh i w stosunku do roku 2010 wzrosła o 4,4%, czyli w tempie podobnym do realnego wzrostu polskiego PKB (4,3%). W 2011 roku krajowe zuzycie en. elektrycznej wyniosło 157.910 GWh i było o 2% większe niż w roku wcześniejszym, natomiast eksport energii w ubiegłym roku wyniósł 5.250 GWh. Średnia cena, po jakiej w ubiegłym roku była sprzedawana przez wytwórców energia elektryczna, to 199,11 zł/MWh. 

REKLAMA

Całkowity potencjał polskiej elektroenergetyki w 2011 roku kształtował się na poziomie ponad 37,3 GW, z czego w roku ubiegłym przybyło 1,6 GW nowych źródeł. 

REKLAMA

– Struktura produkcji energii elektrycznej nie uległa większym zmianom. Nadal zdecydowane znaczenie mają dwa główne paliwa – węgiel kamienny i brunatny, a udział produkcji z tych paliw oscyluje w okolicach 90%. Przy czym w 2011 r. zdecydowanie większą rolę w procesie wytwarzania energii elektrycznej odgrywał węgiel brunatny. Na uwagę zasługuje jednak utrzymujący się od kilku lat wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w 2011 r. – 33% wzrost wytwarzania w źródłach wykorzystujących biomasę w energetyce przemysłowej oraz 18% wzrost wytwarzania w technologii współspalania w energetyce zawodowej. Na tle wzrostowej dynamiki z lat poprzednich produkcji energii elektrycznej w źródłach biogazowych i wykorzystujących biomasę w energetyce przemysłowej (70% wzrost w 2010 r. w porównaniu do 2009 r.), odnotowano istotny spadek produkcji w źródłach biogazowych, tj. o 37% w 2011 r. w stosunku do 2010 r. oraz nieznaczny spadek w źródłach gazowych o ok. 2%. Zauważalny jest również spadek wytwarzania ze źródeł wodnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. – informuje Urząd Regulacji Energetyki. 
gr