Bruksela zatwierdziła nowe mechanizmy wsparcia OZE we Francji

Bruksela zatwierdziła nowe mechanizmy wsparcia OZE we Francji
Fot. Andrés Caldera, flickr cc

Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie nowych programów wsparcia producentów energii, które notyfikował rząd Francji. KE potwierdziła, że propozycje Paryża nie stoją w sprzeczności z unijnym prawem i dała zielone światło na wdrożenie mechanizmów, które mają objąć generację energii ze źródeł o łącznej mocy 7,5 GW.

Cztery nowe mechanizmy wsparcia, na których implementację zgodziła się Bruksela, są adresowane do inwestorów planujących budowę średniej wielkości i dużych instalacji fotowoltaicznych, a także lądowych farm wiatrowych.

Komisja oceniła wszystkie cztery programy pod kątem unijnych zasad pomocy publicznej, które zapewniają, że wykorzystanie publicznych funduszy zostało ograniczone i nie występuje nadmierne wsparcie – podkreśla KE.

REKLAMA

Budżet zaakceptowanego przez KE, pierwszego programu, adresowanego do sektora lądowej energetyki wiatrowej, ma sięgnąć 3,8 mld euro w ciągu 20 lat obowiązywania dopłat. Z kolei budżet dwóch zatwierdzonych przez Komisję programów przewidzianych dla energetyki fotowoltaicznej ma sięgnąć w takiej perspektywie 4,6 mld euro. Bruksela zaakceptowała również czwarty program, dedykowany zarówno energetyce wiatrowej jak i fotowoltaice, którego budżet w ciągu 20 lat ma wynieść 124 mln euro.

W przypadku pierwszego programu dla energetyki wiatrowej wsparcie będzie oferowane w postaci premii dopłacanej do ceny energii uzyskanej na rynku w ramach mechanizmu określanego jako complément de rémunération. Taki mechanizm ma objąć farmy wiatrowe o łącznej mocy 3 GW, składające się przynajmniej z 6 turbin lub jednej turbiny o mocy minimum 3 MW.

W drugim przypadku wsparcie trafi do inwestorów planujących budowę dużych dachowych instalacji fotowoltaicznych. Dla instalacji o mocy od 100 kW do 500 kW przewidziano taryfy gwarantowane (feed-in tariffs), a dla większych systemów o mocy od 500 kW do 8 MW przewidziano system taryfy premium (feed-in premium). W obu przypadkach taryfy będą przysługiwać w okresie 20 lat od uruchomienia produkcji energii.

Dla mniejszych instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 100 kW francuski rząd wdraża system taryf gwarantowanych przysługujących na okres 20 lat, w przypadku których inwestorzy nie muszą konkurować o wsparcie w ramach aukcji i na których wdrożenie Bruksela zgodziła się na początku 2017 r. Taryfy gwarantowane mają objąć instalacje fotowoltaiczne do 100 kW o łącznej mocy 2,1 GW, a budżet programu w skali roku ma sięgać 190 mln euro.

REKLAMA

Trzeci z systemów zaakceptowanych teraz przez Brukselę dotyczy gruntowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 GW. Przewidziano dla nich przyznawane na podstawie aukcji taryfy feed-in premium, które mają przysługiwać również przez 20 lat.

Czwarty z programów, który KE uznała za zgodny z unijnym prawem, dotyczy łącznego potencjału 200 MW, który ma zostać zaoferowany dla inwestorów planujących budowę zarówno systemów wiatrowych jak i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy nieprzekraczającej 18 MW.

Bruksela zaznacza, że każdy z tych systemów wsparcia zakłada bonus w postaci dodatkowego wynagrodzenia do sprzedaży energii w przypadku projektów realizowanych przez lokalne kooperatywy. Taki bonus, w wysokości 3 EUR/MWh, był już stosowany w organizowanych dotąd we Francji aukcjach, na których implementację wcześniej zgodziła się Bruksela.

Komisja zaznacza, że każdy z tych programów został zgłoszony przez Paryż wraz ze szczegółowym planem ewaluacji efektów. Raport z wykonania mechanizmów wsparcia ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej w roku 2022. Raport okresowy Pałac Elizejski ma wysłać do KE w roku 2018.

Niezależnie od tych programów Paryż realizuje zatwierdzone wcześniej przez KE inne programy wsparcia dla OZE, organizując systematycznie m.in. aukcje dla fotowoltaiki, z których ostatnią rozstrzygnięto pod koniec ubiegłego miesiąca. Więcej o wynikach tej aukcji w artykule: Wyniki aukcji dla dachowej fotowoltaiki we Francji.

Komisja podkreśla, że nowe mechanizmy wsparcia we Francji pomogą temu krajowi w wywiązaniu się celu zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energii do 23 proc. do roku 2020. Francuzi wcześniej przyjęli też swój własny cel, niezależny od uzgodnień na forum UE, w ramach którego do roku 2030 chcą produkować z OZE 40 proc. energii.

Potencjał OZE we Francji wzrósł na koniec I połowy 2017 r. do 46,85 GW, a w ostatnich kwartałach o jego wzroście decydowały niemal w całości sektory energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Więcej na ten temat w artykule: Wiatr i fotowoltaika zdominowały rozwój francuskiego rynku OZE.

red. gramwzielone.pl